Behandlerhus er nu på skinner

- Behandlerhuset kommer. Det åbner i 2014.

Her skal opføres et behandlerhus på 5.000 kvadratmeter. Foto: Henrik Louis

Her skal opføres et behandlerhus på 5.000 kvadratmeter. Foto: Henrik Louis

Det forsikrede både borgmester Lene Hansen (S) og formand for Brønderslev Kommunes social- og sundhedsudvalg, Thomas Krog (SF). Socialdemokraterne i Brønderslev havde taget initiativ til et offentligt møde, for at sætte fokus på behandlerhuset. Formand for Socialdemokraterne, Hanne Christensen, sagde, at der tales meget om behandlerhus og placeringen. Thomas Krog kunne da også fortælle, at han tit stoppes ude i byen, for at snakke behandlerhus. Lene Hansen og Thomas Krog slog fast, at processen er i gang, og at målet er, at huset åbnes i 2014. Fra forsamlingen blev der peget på andre placeringsmuligheder end den foreslåede på hjørnet af Tolstrupvej og Agdrupvej. Thomas Krog understregede, at med den størrelse, behandlerhuset skal have, er der ikke andre muligheder. Lene Hansen oplyste, at der er tale om 5.000 kvadratmeter under tag. Brønderslev Kommune tegner sig for de 1.300 kvadratmeter. Det er planen, at Brønderslevs læger og speciallæger skal leje sig ind. Dertil kommer jordemødre, et røntgenafsnit, skadeklinik med mere samt Brønderslev Kommunes genoptræningsfunktioner. Brønderslev Kommune vil flytte sundhedsplejen dertil. - Der kan blive et fantastisk samarbejde mellem sundhedsplejerskerne og jordemødre omkring en forebyggende indsats over for familier, der har behov for hjælp. Lene Hansen mener, at behandlerhuset på grund af sin gode placering kan trække flere speciallæger til. Her peges på Brønderslevs placering midt i Vendsyssel. Brønderslev Kommune har fået 45 mio. kr. af Indenrigsministeriet til sundhedshus-projektet. Der var søgt om 87 mio. kr., som huset koster. - Vi søger nu ministeriet om at kunne låne de 42 mio. kr., der mangler. Lene Hansen fortæller, at Brønderslev Kommune 7. marts ventes at overdrage byggegrunde til selskabet bag sundhedshuset.