Behandlerhus ved Jetsmark Hallen

Tom, kommunal grund velegnet til nyt hus.

Tre modeller til placering af det kommende behandlerhus i Pandrup-området skal diskuteres i socialudvalget på mandag, men en af dem er klart bedre end de andre, nemlig en placering i nabolaget til Jetsmark Hallen, fremgår det. Her er der nemlig tale om en kommunal og tom grund, og det betyder, at den umiddelbart kan bebygges med et helt nyt hus til praktiserende læger og andre behandlere. Begge de andre løsninger kræver et større forarbejde i form af en lokalplan eller en ombygning, og på et fælles møde mellem kommune, region og de praktiserende læger blev modellen ved Jetsmark Hallen valgt som den bedste. Der er endnu ikke klarhed over den økonomiske model for behandlerhuset, som anslås at koste knap 30 mio. kr., hvoraf de 15 kommer fra staten som tilskud til lægehuse i udkantsområder.