Behandlerhuse skal løse lægemangel

Behandlerhuse med alment praktiserende læger, speciallæger, fysio- og ergoterapeuter og andre fra sundhedsvæsenet under samme tag er et af de mest oplagte bud på, hvordan Region Nordjylland løser lægemanglen. Det er i hvert fald et af de bud, som regionens sundhedsforvaltning kommer med til politikerne.

42-årige Marcin Kowalski er glad for sit arbejde som overlæge på Sygehus Nord. Det er dog sværere for ham at være glad, når han skal lægge kitlen for at tage hjem til sin lejlighed. Marcin savner sin kone, som stadig bor i Polen. foto: Hans Kristian Jacobsen

42-årige Marcin Kowalski er glad for sit arbejde som overlæge på Sygehus Nord. Det er dog sværere for ham at være glad, når han skal lægge kitlen for at tage hjem til sin lejlighed. Marcin savner sin kone, som stadig bor i Polen. foto: Hans Kristian Jacobsen

Forvaltningen har blandt andet skelet til de ”nye” egne i den nordjyske region, Thy og Mors, hvor der i dag er etableret behandlerhuse med flere praktiserende læger. Begge steder har det medvirket til at fastholde læger, foruden at det vækker interesse hos nye, som ønsker at etablere sig. - Fremover vil vi opleve flere kvinder blandt de praktiserende læger, og jeg er sikker på, at de sætter pris på andre værdier end dem, vi har været vant til. Derfor er vi nødt til at tænke i nye baner, og vi må gerne være lidt frækkere i bestræbelserne på at få både alment praktiserende og praktiserende speciallæger til landsdelen. Det er vigtigt, at vi skaber nogle faglige miljøer, hvor de føler, at de har et fællesskab og muligheder for at udvikle sig, sagde Per Larsen (K), da regionsrådet drøftede et oplæg til rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger. Baggrunden for den ekstraordinære indsats er, at den nordjyske region allerede i dag mangler alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Blandt andet øjenlæger. Og situationen ser ud til at blive endnu værre i løbet af ganske få år, medmindre regionen foretager sig noget aktivt for at fastholde de nuværende læger og trække nye til. - Vi skal være i stand til at imødekomme fagpersoners ønsker, så vi får dækket de sårbare områder i regionen, sagde Lene Kjeldgaard Jensen (V). Partifællen Finn Jakobsen foreslog, at offentligt ansatte speciallæger på sygehusene i højere grad får mulighed for at oprette privat praksis ved siden af. Det forslag brød Anton Kirk Toft (S) sig ikke om. - Jeg tror snarere, at vi sammen med regionsforeningen skal henvende os til sundhedsministeren for at få en bedre geografisk fordeling af de nyuddannede speciallæger. Desuden kan muligheder for mere forskning være med til at trække praktiserende speciallæger hertil, sagde han. End værdier end penge Bente Lauridsen (SF) vurderer, at der også er andre værdier end penge og det rent lægefaglige, der tæller, når det handler om at få læger til at slå sig ned i den nordjyske region. - Læger er jo også bare mennesker. For eksempel har vi fået fire nye læger i Thy, fordi det giver dem mulighed for at surfe i Klitmøller samt en øjenlæge, som er interesseret i at studere fugle, bemærkede hun. Trods alle gode ideer og intentioner havde Poul Erik Andreasen (S) svært ved at være optimist. - Hvor stor en gulerod tror I, der skal til for at tiltrække og fastholde praktiserende læger, som i forvejen netto tjener mindst en million kroner årligt? 300.000 kroner mere om året? Hvor meget mere vil vi putte oveni, og er det overhovedet en løsning? - Jeg synes personligt ikke, det kan passe, at vi skal give i forvejen bedre stillede grupper ekstra belønning for at blive på arbejdsmarkedet. Og i det hele taget tror jeg slet ikke, det er muligt at rette op på Bertel Haarders fejltagelser i 1980’erne, da han som undervisningsminister nedprioriterede lægeuddannelserne. Efter Poul Erik Andreasens opfattelse er den eneste realistiske løsning at begrænse antallet af lægebesøg ved en kraftigere forsortering af patienterne. Regionsformand Orla Hav (S) tvivlede på, at de øvrige regioner vil være med til at give Nordjylland en særstatus, når det gælder rekruttering af nyuddannede læger. - Det skal naturligvis forsøges. Men det ligger ikke lige på den flade, bemærkede han. To arbejdsgrupper i sundhedsforvaltningen arbejder videre med forslag til, hvordan det kan lykkes at fastholde og rekruttere både alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. I kortene ligger også et tæt samarbejde med de nye kommuner om opgaven. mogens.moeller@nordjyske.dk

Forsiden