Behandling på budget

DRONNINGLUND:Byrådet har endnu engang set nærmere på sagerne om kommunal betaling for sygdomsbehandling og den udvidede frit-valgsordning ved sygehusbehandling. Her er det med hensyn til spørgsmålet om kommunal betaling for sygdomsbehandling blevet besluttet, at hver enkelt sag behandles og afgøres i social- og sundhedsudvalget. Derudover bliver det kommunens voksenafdeling, der får kompetencen i forbindelse med den nævnte frit-valgsordning. Endelig er det af byrådet blevet besluttet, at udgifterne på begge de nævnte områder skal budgetlægges fra år til år. Det er et krav, der er blevet fremsat af økonomiudvalget i bestræbelserne på at holde de kommunale udgifter under kontrol. Og altså også et krav, som byrådet nu har sagt god for.