Behandlings-modeller

Indledende samtale[ På Fyns Amts Alkoholbehandlingscenter, der er et offentligt behandlingssted for folk med alkoholproblemer, starter man med en indledende samtale på cirka 30 minutter, når man første gang søger hjælp. [ Samtalen omhandler ens aktuelle alkoholforbrug. [ Er patienten ikke ædru, tilbydes i første omgang et afrusningsforløb. Det er i form af medicin og tilbydes efter måling af promille, puls og blodtryk. Medicinen tager de værste abstinenser som abstinenskramper og alkoholpsykoser, der kan være livstruende. [ Har patienten ikke brug for afrusning, aftales en tid for en grundig kortlægning af den alkoholafhængiges fysiske helbred, arbejdsmæssige situation, alkohol- og medicinforbrug, familiemæssige forhold og psykisk helbred. [ Kortlægningen danner grundlag for, at behandlerne efterfølgende kan tilbyde den behandling, der passer bedst, og den alkoholafhængige tilknyttes en fast behandler. Kognitiv terapi[ Terapien består af samtaler med en behandler. Behandlingen tager udgangspunkt i den alkoholafhængiges hverdag og de situationer, der er svære at tackle, og som kan lede til alkoholmisbrug. Målet er, at den alkoholafhængige bliver bevidst om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, og om hvordan man kan ændre sin måde at tænke på. Kontraktbehandling [ I behandlingen opstiller den alkoholafhængige sammen med behandleren nogle klare mål for behandlingen og beskriver den adfærd, der forventes af begge parter. En skriftlig kontrakt med en række mål underskrives af begge parter og fornys med tre måneders mellemrum. I samtalerne tages der udgangspunkt i, om målene er overholdt, og hvordan eventuelle fejltrin kan undgås. Støttende samtaler[ Støttende samtaler kan have rådgivnings- og omsorgsmæssig karakter og har til formål at tage hånd om nogle af de her- og-nu problemer, som ofte kan synes forvirrende og fylde meget. Døgnbehandling[ Behandlingen foregår på en døgninstitution, hvor man bor og modtager behandling. Tilbuddet er til alkoholafhængige, der ikke kan klare sig med den ambulante behandling. Familieterapi[ I behandlingen deltager partner og børn, og man tager udgangspunkt i familien som et system. Alle parter får indsigt i familien som system, hvorefter det er muligt at ændre alkoholvaner og familiens samspil i en positiv retning. Intens behandling [ Et nyt tilbud i Odense, hvor behandlerne kan komme ud til de alkoholafhængige og hjælpe dem i eget hjem. Tilbuddet laves i samarbejde med kommunen for at få flere kontanthjælpsmodtagere i behandling og eventuelt senere i arbejde. Kilde: Fyns Amts Alkoholbehandlingscenter

Forsiden