Hjørring

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN

Behandlingscentret Østerskoven i Hobro er en landsdækkende behandlings- og genoptræningsinstitution med driftsoverenskomst med Nordjyllands Amt. Den blev oprettet i 1960 af Spastikerforeningen. Formand for Behandlingscentret Østerskovens bestyrelse er Carl-Otto Borup, Hjørring. Borup er også formand for Spastikerforeningens nordjyske kreds. Østerskoven er oprindelig oprettet for spastikere, mennesker der er født med cerebral parese, men i foråret 1998 åbnede behandlingscentret en særlig afdeling for senhjerneskadede, typisk trafikofre.

Forsiden