Retspleje

Behandlingsdom for krænkelse af småpiger

ASAA:En 25-årig mand fra Asaa-området blev torsdag ved retten i Sæby idømt en tidsubestemt behandlingsdom for alvorlige sædelighedsforbrydelser mod sine to mindreårige steddøtre. Skyldsspørgsmålet var afgjort ved et tidligere retsmøde, der blev holdt for lukkede døre. Den dømte har været arresteret siden det første retsmøde, men afsoner på et psykiatrisk hospital, hvor han fortsat skal blive. Han skal under afsoningen være under løbende kontrol fra statsadvokaten. Det er meget sparsomme oplysninger, det har været muligt at få om sagen. Anklageren, Lone Lyngsøe, oplyser dog, at krænkelserne strakte sig over en perioden på fire år mellem 1998 og 2002. Det gik især ud over den ældste pige, der var under 12 år gammel, da overgrebene begyndte. Der har været tale om såvel samlejer som anden kønslig omgang end samleje. Den yngre søster har i samme tidsrum været udsat for forskellige former for blufærdighedskrænkelse af knap så alvorlig karakter fra stedfaderens side.

Forsiden