Behandlingsdom for voldtægt

Den nu 39-årig er sandsynligvis sindssyg

I november sidste år blev en dengang 38-årig mand dømt skyldig i voldtægt mod sin tidligere ægtefælle. Men en personundersøgelse viste, at den 38-årige havde nogle psykiske problemer, som skulle undersøges nærmere. Derfor blev det bestemt, at den 38-årige skulle gennem en mentalundersøgelse, som viste, at han gennem hele sit liv havde været udsat for mange ubehagelige oplevelser af seksuelt karakter, men også, at den nu 39-årige mand med stor sandsynlighed var sindssyg. Derfor anbefalede retslægerådet, at straffen skulle udformes som en behandling i det psykiatriske system og at der ikke skulle sættes nogen tidgrænse på behandlingen. Ud over straffen blev det også bestemt, at den 39-årige skal betale en erstatning på godt 85.000 kroner til ekskonen.