EMNER

Behandlingssteder for kriminelle psykiske syge over 18 år i Region Nordjylland

Retspsykiatriske afdelinger modtager behandlingsdømte patienter, som: Er "særlig farlige/komplicerede" og patienter, som behandles i det retspsykiatriske ambulatorium. Er behandlingsdømte, der ikke tidligere har været behandlet i den regionens psykiatri Skal have foretaget en mentalobservation Almen psykiatriske afdelinger modtager: Ikke-behandlingsdømte psykiske syge Kriminelle psykiske syge, der allerede inden dommen har været i psykiatrisk behandling i regionen. Behandlingsdømte udgør den største patientgruppe i almenpsykiatrien Patienter fra de retspsykiatriske afdelinger, hvis det vurderes, at patienten kan udsluses Ren ambulant behandling Bliver i få tilfælde givet som behandlingsdom, hvis man ved, at patienten med sikkerhed møder op til behandlingerne. Retspsykiatrisk afdeling i almenpsykiatrien er et nyt behandlingssted på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Her kommer de kriminelle psykiske syge ind til længere og mere målrettet behandling skilt fra andre psykiske syge KILDE: Straffelovens §68, psykiatriplan for region Nordjylland, retspsykiatrien på Aalborg psykiatriske sygehus