Behold borgers gæld i kommune

Gældsplagede danskere møder i stort tal op på rådhusene for at få ordnet deres gæld til det offentlige.

Det er mennesker, som i forvejen ofte er i kontakt med kommunens sociale system. Derfor er det en rigtig dårlig ide at flytte opkrævningen væk fra kommunerne over til staten, sådan som regeringen foreslår. Det vil ramme de svageste – og koste det offentlige penge. De fleste skyldnere er ikke mennesker, der benytter sig af emails og excell-regneark for at få styr på økonomien. Flere end 300.000 af dem møder personligt op i kommunen - ofte flere gange - for at få lagt en plan, så de kan komme ud af gælden. Det er mennesker, som tit er i kontakt med det sociale system. De kommunale pantefogeder ser på den samlede situation og finder en ordning – mange gange ansigt til ansigt med for eksempel en enlig mor, som har fået for meget i boligtilskud og derfor har en gæld til det offentlige, som hun ikke lige kan betale på en gang. Det skal der tages hensyn til, for ifølge loven skal en person have så mange penge tilbage, at der er nok til både mad, tøj og hvad en familie ellers behøver for at klare sig. Hverken den enkelte eller det offentlige sparer penge ved at flytte inddrivelsen af gæld til staten. Et enkelt kommunalt system, som er tæt på borgerne, er en fordel både for det offentlige og den enkelte. Det er der flere årsager til: Flytter man inddrivelsen til større statslige centre, vil nogle af dem, der skylder penge til det offentlige, simpelthen lade være med at betale, fordi de ikke kan overskue at skulle begive sig til et af 20-30 centre for at lave en aftale. Pantefogederne skal så bruge tid og penge på at køre ud til dem. Samler man al gælden et sted, behøver den gældsplagede person ikke at betale gebyrer til flere offentlige myndigheder. Det er en god ide at lave ensartede regler og samle inddrivelsen af gæld, så det bliver lettere at håndtere – og vanskeligere for skyldnere at spille de enkelte myndigheder ud mod hinanden I dag er det teknisk muligt at samle en persons totale gæld til det offentlige i kommunerne via det såkaldte rekvirent-net. Det giver et bedre overblik og en lettere sagsgang for både personen selv og det offentlige. Dermed forsvinder hovedbegrundelsen for at flytte al inddrivelse af gæld over til staten: At samle alt i et enkelt system. Det er også nemt for de kommunale myndigheder at modregne i overskydende skat, noget, som ellers kræver mange papirgange mellem forskellige kontorer. Pantefogederne kender området og de personer, der handler om. De følger med i, hvem der lige har fået arbejde – og hvad der ellers sker. Det kan spare det offentlige penge. Private menneskers gæld til det offentlige hører efter vores mening hjemme i den kommune, hvor de bor, og hvor man kender hele deres situation. Virksomheders gæld kan derimod med fordel samles i større statslige centre. Borgeren i centrum, sagde regeringen, da den fremlagde sit forslag til en ny struktur for det offentlige Danmark, Hvorfor i alverden ønsker regeringen at flytte inddrivelsen af gæld længere væk fra den enkelte?