Behold busser ved gymnasiet

Skolevæsen 18. september 2002 08:00

STØVRING: Når busruterne snart skal lægges om på grund af den kommende nærbane, så skal man passe meget på, at Støvring Gymnasium ikke kommer i klemme. Den henstilling kom Niels Ole Vonsild med, da han som afgående formand for gymnasiets bestyrelse aflagde sin sidste beretning. Han henviste til, at gymnasiet faktisk henter en meget stor del af sine elever fra landområder og fra den anden side af kommunegrænsen til især Skørping. Derfor vil man være meget sårbar, hvis ruterne lægges om eller får færre afgange. - Det har været en vigtig opgave for skolens ledelse og skolebestyrelse at gøre trafikselskaberne opmærksom på dette og sikre en offentlig transportdækning, der ligestiller vores skole med skolerne i for eksempel Aalborg - og det er indtil nu lykkedes i rimeligt omfang, sagde han blandt andet til de mere end 150 tilhørere. - Den kommende nærbane må ikke forringe de unges transportmuligheder til Støvring Gymnasium. Med bøger, gymnastiktøj og eventuelt en bærbar computer er vejen fra og til det kommende nærbanestoppested lang. Bliver det for besværligt med lange ventetider at komme fra omegnen til Støvring Gymnasium, er et gratis transportkort til Aalborg et meget fristende alternativ. Vi kan kun håbe på at den indflydelse, vi har haft, fortsat vil give gode resultater, lød det.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...