Sygdomme

Beholder job trods sygdom

To tredjedele beholder deres job trods sygdom

BRØNDERSLEV:Næsten to ud af tre syge medarbejdere er blevet fastholdt på deres arbejdsplads på trods af deres sygdom. Metoden er tæt samarbejde mellem leder og tillidsrepræsentant, læge og den kommunale rådgiver. De seneste tre år har der været arbejdet intensivt med fastholdelse af medarbejdere på det private arbejdsmarked. Ved møder på arbejdspladserne med den sygemeldte, arbejdsgiveren, tillidsrepræsentanter og eventuelt læge, fysioterapeut eller psykolog er det lykkedes at finde løsninger, som ellers ikke havde været mulige. På den baggrund er det lykkedes for mange medarbejdere at fastholde deres arbejdsforhold og for virksomhederne af beholde værdifulde medarbejdere. Flere undersøgelser viser, at efter tre måneders sygefravær fra arbejdspladsen er risikoen for at miste arbejdet 50 procent - Det har været en positiv overraskelse af finde ud af, hvor ofte det kan lade sig gøre at finde en løsning i samarbejde med arbejdspladsen, når man først har sat sig sammen, udtaler Vivi Hansen, der sammen med Mette Olesen har været ansat i projektet. - De mest brugte metoder til at fastholde medarbejderen er delvis genoptagelse af arbejdet. Dette betyder, at medarbejderen får løn for de timer, der arbejdes, og sygedagpenge for de resterende timer, fortæller Vivi Hansen. - Arbejdet har gjort, at det nu er langt nemmere at få f. eks. en læge til at deltage i en rundbordssamtale på en arbejdsplads, for at finde en mulighed for at medarbejderen kan blive der, oplyser Vivi Hansen. - Medarbejderen, der er blevet syg er glad for, at der kommer en afklaring på situationen. Det er hårdt, at gå og tænke på f. eks. en dårlig ryg, men endnu værre, hvis man oveni skal spekulere på, om man mister sit arbejde. Vi kan se, at sygeperioderne bliver kortere, når relevante parter inddrages, oplyser Mette Olesen. Praktiserende læge Jesper Holmelund fortæller: - Det er utrolig vigtigt at lægen involveres, da han sidder inde med en viden, om såvel personen som diagnosen, som er vigtig for at patienten kan blive på arbejdspladsen. Samarbejde med virksomhederne Mange lokale arbejdspladser ser det vigtige i et samarbejde omkring blandt andet langtidssyge medarbejdere. Såvel Brønderslev Industrilakering A/S og AL-KO Ginge A/S har erfaringer med at fastholde medarbejdere allerede inden en sygemelding. Direktør Launy Andersen fra Brønderslev Industrilakering fortæller: - For mig er det afgørende at kunne beholde mine medarbejdere trods sygefravær - det handler både om at bibeholde know-how i firmaet og ikke mindst af menskelige hensyn. Launy Andersen fortsætter: - En inddragelse af kommunen har betydet, at jeg ikke skulle tænke på blanketter og lovstof og at medarbejderen ikke skulle bruge tid på at slås med systemet. - Det alt afgørende er, at kommunen er tovholderen, det er svært som virksomhed selv at "holde det i kog", men det er enhver leders pligt at tage et medansvar, slutter Launy Andersen. Fra AL-KO Ginge A/S fortæller produktionsleder Søren Engstrøm: - For os er det blevet meget lettere at håndtere fastholdelse, når der er et tæt samarbejde med kommunen. Jeg synes, at der er nogle gode ordninger, som gør det lettere at tage et socialt ansvar. For AL-KO Ginge A/S har det betydet, at de nu tør arbejde målrettet med at integrere personer med f.eks. udenlandsk baggrund.