EMNER

Behov for 3. forbindelse

Diskussionen om den 3. Limfjordsforbindelse minder meget om mange andre diskussioner.

Om noget, som er nødvendigt, men som bare ikke skal placeres, hvor ”jeg” bor. Alle med en smule indsigt i trafikkens nuværende problemer på Limfjordsbroen og i Limfjordstunnelen, specielt i spidsbelastningstider, er vel ikke i tvivl om, at der skal gøres noget for at få den voksende trafik afviklet i et mere glidende tempo end det ”begravelsestempo”, som afviklingen for tiden sker på. Dem, der bor i Vestbyen og på Egholm, vil jo nok helst være fri for at få denne forbindelse. Det samme gælder vel, hvis der laves et ekstra rør. Det vil give meget mere trafik for dem, som bor i nærheden af tunnelen. Ingen ønsker vel mere trafik, men alle ved, at der er og kommer mere trafik, end der er kapacitet til at klare på nuværende tidspunkt. Løsningen må derfor være, at der etableres en 3. Limfjordsforbindelse. Den største kamp for at undgå Egholm-forbindelsen føres af Egholms Venner og af Borgerlisten. Man kunne i denne forbindelse fristes til at spørge, hvor mange af Egholms beboere og af Borgerlistens medlemmer, som til daglig oplever det kaos, som hersker specielt i morgen-/aftentrafikken i tunnelen og på broen? Jeg tror personligt ikke, det er ret mange, hvis overhovedet nogen! Hvor er så egentlig grundlaget for udelukkende at belaste beboerne i bl.a. Nr. Uttrup med endnu mere trafik? Lad os nu se fremad og erkende, at vi ikke kommer uden om, at der skal bygges en ny forbindelse. Hvor den skal placeres, er en politisk beslutning. Det er bl.a. derfor, der er valgt nogle politikere til at træffe beslutninger på borgernes vegne. Uanset hvilken beslutning der træffes, så vil der altid være nogen, som beklager sig over, at placeringen blev, hvor ”jeg” bor.