Behov for ældreboliger undersøges nærmere

Sammenlægningsudvalg udskød beslutning om at nedlægge ældreboliger i Kongerslev

AALBORG:Hvor stort er behovet for ældreboliger i Kongerslev? Det skal undersøges nærmere, før sammenlægningsudvalget kan tage stilling til, om 24 ældreboliger i bebyggelsen Lykkehøj i Kongerslev skal bevares. Indtil det er afklaret, skal der ikke visiteres nye beboere til Sejflod Kommunes ældreboliger. En forhandling med Lønmodtagernes Dyrtidsfond om en forlængelse af lejemålet for de 24 ældreboliger må også vente, indtil behovet for ældreboliger er bedre belyst. Det nåede forretningsudvalget frem til på sit møde i går, og sammenlægningsudvalget fulgte indstillingen. Politikerne vil have undersøgt nærmere, hvor mange, der står på venteliste til en ældrebolig i Sejlflod Kommune, hvor svage ældre, der er tale om, og hvilke kriterier Sejlflod Kommune anvender, når den visiterer borgere til en ældrebolig. - Det er jo en balancegang. Vi skal dække behovet, men vi skal ikke have flere ældreboliger, end der er behov for, uddyber formand for sammenlægningsudvalget, borgmester Henning G. Jensen (S), der også sidder i forretningsudvalget. Aalborg Kommunes ældre- og handicapforvaltning har ellers allerede vurderet behovet for ældreboliger i Sejlflod Kommune. Forvaltnignen når frem til, at der ikke er brug for at forlænge lejemålet af de 24 ældreboliger i Lykkehøj. I hvert tilfælde ikke, hvis man går ud fra de kriterier Aalborg Kommune bruger, når den visiterer ældre til en ældrebolig. Omvendt har medlem af socialudvalget i Sejlflod Kommune, Niels Knudsen (V), peget på, at der i øjeblikket står 21 på venteliste til en ældrebolig i Kongerslev.