EMNER

Behov for akuttilbud

Sindslidende og behandlere efterlyser flere døgntilbud i socialpsykiatrien i Thy

En seng en enkelt nat og et menneske at snakke med kan være den stødpude, der skal til for, at en sindslidende kan undgå en lang indlæggelse. Det peges der på fra mange sider i forhold til Thisted Kommunes Socialpsykiatriplan 2009-14, der netop har været i høring. Helga Nikolic, en af de psykisk syge, der kender systemet indgående, er overbevist om, at hun kunne have undgået en tre måneder lang indlæggelse på sygehuset i Viborg sidste forår, hvis der havde været en akutstue i Thisted. Behovet for støtte fra professionelle om aftenen og natten er et af de emner, som mange brugere har øverst på ønskesedlen, hvilket fremgår af de høringssvar, som Thisted Kommune har modtaget i relation til planen. Også Helga Nikolic og de øvrige brugere i værestedet Drivhuset i Thisted har dette i fokus. - Vi har snakket om, at en akutstue kunne være en god idé for at komme en indlæggelse i forkøbet, siger Helga Nikolic. Planen indeholder faktisk anbefalinger om socialpsykiatrisk natlogi og nye botilbud i Hanstholm og Hurup. I sit høringssvar bifalder behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland "udbygningen af nye socialpsykiatriske tilbud til sindslidende med henblik på at forebygge indlæggelse samt styrkelse af sociale akuttilbud". Behandlingspsykiatrien peger på, at der er behov for tilførsel af flere personaleressourcer i kommunen, end tilfældet er i dag. Læs mere i Thisted Dagblad søndag