Behov for ambitiøs skattereform

S-POLITIK:Socialdemokratiet vil sætte skatten ned på arbejde, så alle danskere i arbejde får mærkbart flere penge ud af at gå på arbejde. Der skal være mere tilbage af den sidst tjente krone. Derfor nedsættes trækprocenterne kraftigt. Desuden indføres et ekstra fradrag til dem, der er i arbejde, og prisen på A-kasse - og efterlønsbidrag nedsættes med 800 kr. om året. Mellemskatten afskaffes helt, og bundgrænsen for topskatten hæves med 20.000 kr. Det samlede resultat bliver, at det bedre kan betale sig at yde en ekstra indsats. Vi vil ikke finansiere vores skattereform med nedskæringer på de ældre, skolerne eller sygehusene. Vores forslag er fuldt finansieret. Vi finansierer den ved at hæve skatten på olien i Nordsøen. I dag er skatten kun på en tredjedel. Vi vil hæve den til 50 pct. Derudover mener vi også, at de multinationale selskaber, som driver virksomhed her i Danmark, også skal betale skat i Danmark. Og endelig mener vi også, at det er rimeligt, at danske virksomheder bidrager med ekstra 5 kr. af hver 100 kr., de får i fortjeneste. Mange har stillet sig tvivlende overfor, om det ikke bare er tomme løfter, som vi kommer med nu, hvor vi ikke længere sidder i regering. Men tager man et blik på historien, så vil man hurtigt se, at det faktisk er, mens Socialdemokraterne har haft regeringsmagten, at marginalskatten er faldet. En undersøgelse, som Skatteborgerforeningen har foretaget på baggrund af tal fra Skatteministeriet, viser, at hvor Schlüter hævede marginalskatten med 5 pct. i løbet af 1980'erne, ja, så sænkede Nyrup-regeringenmarginalskatten med 5 pct. Så på trods af, at de borgerlige partierforsøger at give indtryk af, at vi Socialdemokrater hæver skatterne, så viser historien altså noget helt andet. Der er brug for en ambitiøs skattereform, hvor skatten på arbejde sættes ned. Men det kræver en politisk ambitiøs regering, og det er desværre ikke det, der præger ministerkontorerne for tiden.