EMNER

Behov for amters nærhed

Opgavefordelingen mellem stat, amt og kommune er en indlysende uskreven regel i grundloven, og amterne udgør en vigtig del af velfærdssamfundet.

Nedlægger man dem, vil der ske en centralisering - og uden amterne ville der næppe blive taget en beslutning om linjeføringen for en tredje Limfjordsforbindelse. Det sagde amtsborgmester Orla Hav (S) til 250 deltagere i et stort grundlovsarrangement i Aabybro. Grundlovsfesten i Aabybro var utraditionel på flere måder. Venstre, Socialdemokratiet og SF samt de Folkeoplysende Foreninger var gået sammen om arrangementet. jr