Socialforsorg

Behov for ekstra embedslægetilsyn

Der er stadig plads til forbedringer i driften af Jammerbugt Kommunes plejecentre, har embedslægen konstateret ved det seneste tilsynsbesøg på Møllegården i Brovst.

Her sker der så mange fejl og mangler i dagligdagen, at der er afkrævet en handlingsplan inden seks uger, og der vil blive fulgt op med et uanmeldt tilsynsbesøg næste år. Det er især papirarbejdet, det halter med, altså den skriftlige registrering af, hvordan den enkelte beboer har det og behandles med medicin, særlig kost m.v. Sundhedsstyrelsen har fastsat en stribe krav, der skal være opfyldt, og det var de ikke på Møllegården. Embedslægen fastslår, at fejlene udgør en risiko for beboerne, men dog ikke nogen alvorlig risiko. Handleplanen er sat i værk, og de fleste af fejlene er rettet eller bliver det inden årets udgang. - Målet er, at alle vore plejecentre kun skal have besøg hvert andet år som et tegn på at tingene er i orden, siger Steen Andersen (UP), formand for social- og sundhedsudvalget. - Det er selvfølgelig ikke i orden, når der skal følges op med et uanmeldt besøg, men i det store og hele er vi på vej i mål. Nu er det over halvdelen af plejecentrene, der kun får besøg hvert andet år, så det går den rigtige vej, konstaterer han. - Jeg er optimistisk, og jeg ved at personalet gør en stor indsats. Men vi vil sikkert også opleve tilbagefald, fordi det er en travl hverdag på centrene, og det er forklaringen på at papirarbejdet sommetider udsættes. Da embedslægen var på rundtur, fik centrene i Vester Hjermitslev og Pandrup også besøg. Begge steder var der kun småfejl, så næste besøg af tilsynet sker om to år.