Behov for en erhvervsklasse

Politisk ønske om tilbud til bogligt svage

LØKKEN-VRÅ:Løkken-Vrå Kommune mangler et tilbud til de elever, der ikke kan fungere i en almindelig skoleklasse. Et tilbud til de elever, der har behov for at arbejde mere praktisk end bogligt. Det fortæller formand for kommunens kulturudvalget Sven Bertelsen (fællesliste). Han oplyser, at kulturudvalget og socialudvalget har drøftet muligheden for at oprette tilbud til elever, der ikke stortrives i en skoledag fyldt med tal, ord og bøger. Og skolekonsulent Poul Jørgensen bekræfter i en dugfrisk årsbretning formandens udsagn. I rapporten står der at læse: "For at tilgodese en forholdsvis lille gruppe elever, der ikke kan fungere i en almindelig skoleklasse, og som har brug for et længere forløb i en alternativ ordning, anbefales det, at der oprettes en aktivklasse/erhvervsklasse for 7.-9. klasse i Løkken-Vrå Kommune. - Vi har som mål, at vi gerne vil have, at eleverne bliver i kommunen. Løkken-Vrå Kommune har den almindelige folkeskole, og sidste år fik vi etableret Heldagsskolen på den gamle forskole ved Vrå. Men imellem de to tilbud, har vi fortsat en gruppe unge, der har brug for et anderledes tilbud, konkluderer Sven Bertelsen. - Vi har diskuteret muligheden for at etablere en værkstedsklasse. Et sted hvor man kunne sige til eleven: "Du har godt af i tre måneder at blive løst fra bøgerne og lave parktisk arbejde." Herefter er der mulighed for at sluse eleven tilbage i skolen igen. Vi har også kigget på lokaliteter til sådan et tilbud. Men det er svært at finde noget, og vi løber jo ind i problemet med, at eleverne så skal samles og transporteres til Vrå eller Løkken - eller hvor man nu vælger at placeres tilbuddet. I stedet har tankerne ifølge Sven Bertelsen gået i retning af, at man kunne strikke et tilbud sammen til gruppen, der ikke er helt så omfattende. - Man kunne tænke sig, at skolerne kan afhjælpe elevernes behov. Og her snakker vi rummelighed i Folkeksolen. I Brønderslev og Hjørring tilbydes elever, der ikke har så stor flair for og lyst til de boglige fag plads i klasser, hvor der indgår en del praktik og praktisk arbejde. - Dér er vores kommune-størrelse problemet. Men det er noget, vi fortsat overvejer at oprette, understreger kulturudvalgsformanden. - Jeg forestiller mig en enhed med 8-12 elever. Men sådan et tilbud skal indarbejdes i budgetterne - for det koster penge. Og det med at bevise, at man sparer noget her og nu er vanskeligt. Kulturudvalget har netop gennemgået åreberetningen for skolevejledningen i Løkken-Vrå Kommune, og beretningen blev rost - og taget til efterretning.