Bislev

Behov for en helt ny hal

Brug for mange flere timer til fordeling, fastslår halformand Bendt Hald

NIBE:Bestyrelsen for Nibe Idræts- og Kultur Center vil i dialog med brugerne og ikke mindst byrådet, efter fordelingen af timer i centret er afsluttet og det endnu en gang her vist sig, at der er brug for mange flere haltimer, end bestyrelsen kan tildele. - Vi er kede af at måtte sige nej til ønsker fra blandt andet Nibe Håndboldklub, men når hallen er optaget fra tidlig morgen til sen aften på alle ugens dage, så er der jo ikke meget at gøre, beklager formanden for Nibe Idræts- og Kultur Center, Bendt Hald. Vi kan jo ikke trylle, men vi kan arbejde hårdt for en udvidelse, fortsætter Bendt Hald. Formanden forklarer videre, at bestyrelsen især finder det kedeligt, at presset giver klubberne forksellige problemet blandt andet for afholdelse af ekstra store stævner, som sagtens kunne være kommet til Nibe, og for klubbernes muligheder for at hverve flere medlemmer. - Det hænger ikke sammen med, at Nibe kommune er tilflytterkommune. Vi skulle gerne.være på forkant og kunne tilbyde klubberne det, de efterspørger og har brug for. fastslår formanden videre. Vi kan glæde os over, at tre foreninger har adresse i Nibe Idræts- og Kultur Center, nemlig Bislev Nibe Badmintonklub, Nibe Håndboldklub og som det sidste ny på stammen, Nibe Petanque. De tre foreninger har deres klubliv med egne foreningslokaler. Med bedre ramme ville endnu flere klubber og foreninger have mulighed for at få egne lokaler, slår Bendt Hald fast. Bestyrelsen har efter formandens mening kun en mulighed for at løse problemet, og det er en udvidelse med en hel hal. - Derfor må vi hurtigst muligt have endnu en dialog med brugerne og ikke mindst med inddragelse af Nibe kommune om hvordan vi løser det stigende timeforbrug i begge haller og hvordan vi bedst muligt tilgodeser og imødekommer foreningslivet i Nibe kommune i fremtiden, understreger Bendt Hald.