Behov for en hurtigere indsats

Gode råd til et forbedret samarbejde

AABYBRO:Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) bød torsdag aften byde velkommen til konferecen om det rummelige arbejdsmarked med at fortælle, at både ledigheden og udgifterne til sygedagpenge stiger. Kommunen og Jobformidling Jammerbugten er selvfølgelig interesseret i, at det private erhvervsliv hjælper med få at folk i almindeligt eller skånearbejde, og med fra konferencen fik socialforvaltning og jobformidling erfaringer og forslag til forbedringer af samarbejdet. Borgmesteren oplyste, at den samlede ledighed i kommunen er 341 personer. I 1999 var den 277 og i 2001 på 313 personer. Men målgruppen for arbejdsprøvning til almindeligt arbejde eller særlige skåne- eller fleksjob er alene folk på sygedagpenge, flygtninge eller kontanthjælpsmodtagere. I år 2002 var 85 personer på kontanthjælp, og der var 112 sygedagpengesager på over fire uger. Dertil kommer, at 66 flygtninge er ved at være gennem integrationsperioden og på vej til arbejdsmarkedet. Kommunen har styrket indsatsen på sygedagpenge-området og regner med at finde 18 fleksjob i år. Til brug for dette samarbejder kommunen med den Jobformidling Jammerbugten, der i Aabybro har jobkonsulent Hugo Villadsen som kontaktperson. Men det er ikke nok, at han farter rundt til virksomhederne for at høre, om de kan hjælpe. - Vi har skal selv kunne finde en person til et skånejob, lige når vi har behovet og ikke vente til, vi får besøg af konsulenten. Derfor er det en ide, at vi via internet selv kan se, hvilke personer kan vi ansætte, foreslog Kurt Larsen fra Kurts Auto. Det faldt i god jord, mens der ikke umiddelbart findes en løsning på Hans Batsbergs og Gjøl Vacuums problem. - Vi har tre flygtninge ansat, og de er gode medarbejdere, som vi er glade for at have. Men de kan ikke få sygedagpenge, feriepenge eller understøttelse. Det betyder, at når vi nu p.g.a. vejrlig sender dem hjem, så får de ingen penge. Derfor har jeg måttet lade en af vores flygtninge blive på virksomheden, selv om der vejrlig, og det giver murren i krogene, sagde Hans Batsberg. Han ankede over, at han hos socialforvaltningen ikke kunne få et klart svar, om flygtningen kunne få offentlig støtte eller ej. Men årsagen er love, som kommunen ikke kan omgå, oplyste afdelingsleder Preben Gram, socialforvaltningen. - Hver gang skal der ske en individuel vurdering af, hvor mange penge flygtningen har tjent. Hvis han har tjent så lidt, at han ikke har haft mulighed for at lægge penge til side til ferie og andre situationer, som han kan forudse, kan han få integrationsydelse, sagde Preben Gram. Kiropraktor Rene Lindstrøm efterlyste mere kommunikation ved ansættelse af folk i særlige jobs. Han tog en ung kvinde på kontanthjælp i et skånejob, og efter måneders arbejde med at overvinde hendes fysiske og mentale barrierer ved at tage jobbet begyndte hun på arbejdet. - Men det blev uden varsel afbrudt, da en person fra Jobhjørnet, som jeg aldrig før har haft kontakt med i forløbet, pludselig skrider ind i lokalet. Ser sig omkring og siger, at dette arbejde ikke er egnet for kvinden, siger Rene Lindstrøm, som efterlyste mere kommunikation om både arbejdsgiverens, men også kommunens forventninger.