Lokalpolitik

Behov for en ny hal i Brønderslev

Der arbejdes nu med to hal-projekter i Brønderslev by

BRØNDERSLEV:Brønderslev by har behov for en ny opvisningshal. Det var der enighed om, da kommunens børne- og kulturudvalg og Idrætssamvirket Brønderslev holdt fællesmøde. Det store spørgsmål er nu økonomien, og det er et af de områder, der skal afklares nærmere. Idrætssamvirkets repræsentanter fremlagde ønsket om en opvisningshal. - Det kan vi hurtigt blive enige om, at der nok mangler, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen. Oplandet er godt dækket ind. Men hun understreger, at det springende punkt er økonomien. - Kommunens økonomi tillader ikke, at vi går ind og finansierer et sådant projekt, siger Lene Hansen. Og Indenrigsministeriet lægger også meget snærrende bånd på kommunerne her i forbindelse med kommunalreformen. Alle kommunale projekter til over én mio. kr. skal godkendes af Indenrigsministeriet. Lene Hansen siger, at der holdes tæt kontakt, og at spørgsmålet skal drøftes nærmere. Nordjyllands Idrætshøjskole arbejder også med et projekt, efter at det store fælles projekt mellem højskolen og Brønderslev Hallerne er faldet til jorden. Der er udarbejdet et skitseprojekt, men arbejdsgruppen har trukket sig. - Kommunen kan i den konkrete sag omkring Idrætssamvirkets ønsker dårligt gå ind som den samlende, da idrætshøjskolen er privat. Lene Hansen understreger, at børne- og kulturudvalget ikke har givet løfter omkring den økonomiske side til Idrætssamvirkets projekt.