EMNER

Behov for fælles fodslaw om hospice

Fortsat udbygning skal ske i Frederikshavn

Jens Chr. Larsen håber på at kunne skabe fælles fodslaw i Kamillus-foreningerne i Vendsyssel. Arkivfoto Bent Jakobsen

Jens Chr. Larsen håber på at kunne skabe fælles fodslaw i Kamillus-foreningerne i Vendsyssel. Arkivfoto Bent Jakobsen

VENDSYSSEL:Med det kommende regionsråds placering af seks hospicepladser i Frederikshavn burde de samlede kræfter samlet under foreningen Kamillus bryde ud i et fælles jubelråb. Det mener formanden for foreningen Kamillus Frederikshavn - en søsterforening til Kamillus Hjørring - Jens Chr. Larsen, amtsrådsmedlem for Venstre - Vores mål har hele tiden været at sikre, at de seks pladser, der var mulighed for at få oprettet nu, kom til Vendsyssel. - Det er lykkedes, men i stedet for at samle os har det tydeligvis spredt foreningen efter geografisk placering, siger Jens Chr. Larsen. Og det undrer ham. - Når man hører, at en af arkitekterne bag samlingen af sygehus-aktiviteter i Hjørring, amtets formand for sundhedsudvalget Karl Bornhøft, SF, vil kæmpe for at nye hospicepladser placeres i Hjørring, så er det besynderligt. Det der åbenbart er god filosofi inden for sundhedsvæsenet er det ikke inden for et projekt, som hospicepladser, selv om alle erkender, at bæredygtigheden i et hospice forøges med en fordobling af kapaciteten, siger Jens Chr. Larsen. Han er også skuffet, men det er over de negative reaktioner fra Hjørring. Han troede nemlig, at man arbejdede sammen om at få hospicepladserne til Vendsyssel. - Jeg forstår ikke hjørringensernes tolkning af det hele. Her i Frederikshavn ved vi endnu ikke, hvordan det hele skal strikkes sammen. Det eneste der er sikkert er, at de seks hospicepladser skal dække hele Vendsyssel i et samarbejde med Kamillianergården. - Og lige så sikkert burde det være, at en forøgelse af antallet af hospicepladser i Vendsyssel skete gennem en udbygning af hospice i Frederikshavn. Jens Chr. Larsen vil snarest indkalde til et møde for at skabe en overordnet forening Kamillus Vendsyssel, der skal være en overbygning på tværs og dække hele det nordlige Vendsyssel. - Der var indkaldt til et møde i september, men Hjørring aflyste det. Nu håber jeg det lykkes, siger Jens Chr. Larsen. @NormalParagraphStyle:læs mere side 3