Behov for færre fiskeriforeninger i fremtiden

HIRTSHALS:- Ligesom der er for mange borgmestre, så er der for mange fiskeriformænd. Sådan lød konstateringen fra formanden for Hirtshals Fiskeriforening, Erik Jespersen, på årets generalforsamling. Han mente, at tiden er løbet fra de mange små fiskeriforeninger, og selvom Hirtshals er en af de større foreninger, føler han alligevel, at der skal endnu større enheder til. Erik Jespersen lagde op til, at man i Kreds Nord undersøger muligheden for en foreningssammenlægning, og det opgave burde igangsættes allerede i 2006. Næstformand i Danmarks Fiskeriforening og formand for Strandby Fiskeriforening Svend Erik Andersen var positiv indstillet overfor øget samarbejde, hvilket allerede var tilfældet på flere områder bl.a. omkring en fælles fiskerikonsulent. Han var dog skeptisk overfor at slå kludene sammen. - Jeg ved ikke, om det er nødvendigt at lægge foreningerne sammen. Det vil være svært at fusionere forskellige kulturer, men derfor kan man godt have en stærk Kreds Nord, sagde han. Leif Woller stillede forsamlingen det spørgsmål, om der ikke var behov for at skille Hirtshals Fiskeriforening i flere dele, da interesseforskellene var store blandt redere, kystfiskere og partsfiskere eller gå den anden vej og samle kræfterne i en nordjysk Fiskeriforening, men debatten udeblev stort set. Jan Woller mente, at man skulle lave en fusion nord for fjorden og danne Vendsyssel Fiskeriforening.