Lokalpolitik

Behov for flere grunde

Regionplan bør give mulighed for at udstykke i flere områder

HIRTSHALS:Det går fornuftigt med at sælge grunde i Hirtshals. Borgmester Knud Størup (UP) glædede sig på byrådsmødet onsdag aften over, at der var kommet 10,1 mio. kr. i kassen ved grundsalg i 2004. Der var nemlig slet ikke budgetteret med den indtægt i den kommunale husholdning, men det har givet politikerne blod på tanden. Det kom frem i forbindelse med kommentarerne til Regionplan 2005, hvor de kommende medlemmer af Ny Hjørring Kommune er blevet enige om at sende en fælles udtalelse, som dog også levner plads til lokale synspunkter. Flere byrådsmedlemmer lagde vægt på, at der skulle sikres de nødvendige byggegrunde i Hirtshals-området, og det skulle præciseres i svaret til amtet. - Det er vigtigt, at der er reserveret de nødvendige arealer til både boliger og erhverv. Hirtshals Kommune er inde i en god udvikling med hensyn til bosætning, og der skal altså også være plads til, at den lokale håndværksmester kan slå sig ned i de mindre byer, sagde Mogens Bjerre (S). Han fik straks opbakning fra Knud Damgaard (UP). - Jeg synes, at amtet har været lidt fedtet med at udlægge arealer til udstykning af boliger i kommunen i særdeleshed omkring Hirtshals, men behovet er til stede. Vi må sikre, at vi kan leve op til efterspørgslen efter byggegrunde, mente Knud Damgaard. Kjeld Larsen (V) lagde vægt på, at det blev præciseret, at der skulle anlægges en cykelsti på Skagensvej fra Åbyen til skellet ved Skagen Kommune. - Borgerne fortjener en cykelsti i det område, for der færdes både skolebørn og turister, og der er blevet mere trafik siden motorvejen er kommet, sagde han. Den fælles regionplanudtalelse blev dog godkendt.