EMNER

Behov for flere pladser på hospice

Kapaciteten på Kamilianergården i Aalborg er for lille

NORDJYLLAND:Flere og flere uhelbredeligt syge nordjyder vil gerne tilbringe deres sidste tid på hospice. Derfor forudser formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF), at der i løbet af ganske få år bliver behov for at udvide Kamilianergården i Aalborg eller oprette et helt nyt hospice i landsdelen. - Allerede nu er der en større efterspørgsel, end vi kan efterkomme. Og med de erfaringer, vi har gjort hidtil, er jeg ikke i tvivl om, at der i løbet af to-tre år bliver brug for at udvide kapaciteten yderligere, siger han. Karl Bornhøft og de øvrige medlemmer af sundhedsudvalget glæder sig over, at den statslige hospicepulje har givet tilsagn om et driftstilskud på 1,2 millioner kroner til Kamilianergården i Aalborg. Tilskuddet gælder perioden 1. maj 2005-30.april 2006. Forudsætningen for tilskuddet er, at Kamilianergården øger belægningen med 400 ekstra plejedøgn i løbet af et år. - Tilskuddet betyder, at hospice kan tage flere borgere ind. Og personligt mener jeg, at amt og kommuner i fællesskab bør sikre, at Kamilianergården kan fortsætte på samme niveau, når statstilskuddet engang bortfalder, siger Karl Bornhøft. Statstilskuddet betyder også en mindre prisnedsættelse for amtet og de kommuner, som har beboere på Kamilianergården. Det årlige driftstilskud til hospice i Aalborg er på 13,4 millioner kroner.