EMNER

Behov for folkeligt opgør

Vi er nu nået til det absolutte nulpunkt i forholdene på det medicinske område i Danmark. Der går ikke en uge, uden man hører om en ny historie om overbelagte medicinske afdelinger. Færdigbehandlede, der ikke kan komme hjem.

Personale, der simpelthen ikke kan forstå den manglende samfundsmæssige prioritering. Området er kørt helt i bund, og vi er mange steder på vej ind i en ond spiral, hvor de dårlige forhold gør det endnu svære at rekruttere det nødvendige personale. Vi har derfor brug for et folkeligt oprør mod den prioritering, som præger VKO-fletallets skævvridning mellem det kirurgiske og det medicinske område - til fordel for kirurgien. Og inden for kirurgien mellem de medieinteressante områder (hjerter og lunger) og de ikke-medieinteressante (brok, åreknuder etc.) Denne skævvridning har kun været mulig med hjælp fra en ringe dansk presse, som reelt har ladet det brede medicinske område udvikling forbi i tavshed. Det er grotesk, at størstedelen af vores sygehusydelser går til personer over 67 år, og at vi samtidig oplever, at området reelt har så ringe interesse. Og det på trods af, at det er en helt central del af basistilbudet i vores sygehusvæsen. I diskussionerne blandt politikere, læger og presse fylder det meget lidt. Grunden er klar nok - der er ingen prestige i området, hverken politisk eller lægeligt. I SF siger vi: ¿Det skal der ændres på.¿. Vi skal derfor have skabt folkelig forståelse for en bedre prioritering af det medicinske område. Det burde være muligt, for alle kender en mor eller far, tante eller onkel, som har ligget på en overfyldt medicinsk afdeling. Dernæst at politikerne udviser rettidig omhu og vedtager en national handlingsplan for, hvordan vi kan få rettet op på den medicinske behandling i Danmark. Det er delvis lykkes på hjerte og kræftområdet. Nu bliver vi nød til at fokusere på det medicinske område. Vi kan ikke være andet bekendt. Derfor vil SF også rejse problemet straks i den nye folketingssamling. Forslag, der skal til her og nu. Lad os starte med at genoprette balancen og yde - lad os sige hvad der svarer til ½ times mere pleje og omsorg pr. dag til den indlagte medicinske patient - ville det koste et sted mellem 150 - 200 mill. Kr. pr. år på landsplan. Det vil da være en begyndelse! SF vil foreslå det virkelighed i forbindelse med finansloven for 2008. Men en national handlingsplan for det medicinske område - både kan og skal indeholde meget mere end det. Jeg kunne i flæng nævne: mere fokus på for - og efterbehandling, forebyggende indsats, mere forskning på området ¿ hvad ved vi egentlig om behandlingseffekten på dette område? Men lad os komme i gang - der er rigeligt at tage fat på. Det fortjener vore ældre medborgere. SF vil komme med beslutningsforslag i begyndelsen af det nye år til en national handlingsplan på det medicinske område. [ Karl H. Bornhøft, Mursejlervej 9, Hjørring, er folketingsmedlem og folkesundhedsordfører for SF. E-mail: Karl.Bornhoft@ft.dk.