Lokalpolitik

Behov for højere ambitionsniveau

Birgitte Josefsen (V) forsvarer af politiske grunde regeringens forlig med Dansk Folkeparti om Kræfthandlingsplan II

(3.7.). Alligevel efterlades man med mangel på svar. Der er utvivlsomt behov for flere ressourcer til kræftområdet såvel som til forebyggelse/behandling på en lang række andre områder. Det, jeg gerne vil fastholde er, hvilket fokus der er lagt i den nye kræfthandlngsplan. Planen er meget præget af den sædvanlige tankegang omkring apparater: Bare vi får nogle flere apparater af forskellig slags, så skal vi nok klare den! Der er tale om at styrke en kendt indsats. Imidlertid er det påfaldende, at planen ikke har klare mål om, hvorledes vi får vendt udviklingen med det stigende antal kræfttilfælde. Der er brug for flere visioner og et højere ambitionsniveau. Hvor planen afspejler et meget traditionelt syn på patienter kan man sige, at noget af fornyelsen i håndtering af kræft burde komme fra patienterne, som er den største og mindst udnyttede ressource i denne sammenhæng. I denne forbindelse håber jeg, at Birgitte Josefsen ikke kun som folketingsmedlem, men også fremover som fagperson vil bidrage til at give plads til den fornyelseskraft, der kan ligge i at patienterne kommer mere i centrum? Mulighederne ligger der allerede med efterårets finanslovsforhandlinger. Underligt nok er den borgerligt-liberale regering meget optaget af centralistiske løsninger - også på sundhedsområdet. Regeringen og Dansk Folkeparti har med sin lov om den nye regionsstruktur ikke givet regionerne mulighed for selv at finansiere sundhedsområdet. Derfor er kommuneaftaler og finanslove ganske afgørende for, hvad der kommer til at ske i de kommende år. Hvad vil Birgitte Josefsen i denne sammenhæng gøre for at sikre et mere visionært og ambitiøst sundhedsvæsen?