Behov for mere plads til billeder og magasin

Kunst 26. september 2002 08:00

VRÅ: Formålet med at udvide kunstbygningen er ifølge bestyrelsen et behov for en større permanent udstilling med kunstneren Svend Engelund, og den har desuden brug for magasinforhold og sikkerhed til opbevaring af de kunstværker, som tilgår samlingen. Bestyrelsen bag kunstbygningen oplyser i ansøgningen til Løkken-Vrå Kommune, at det nuværende udstillingsareal ikke gør det muligt at opfylde fundastens indhold om, at der til stadighed skal være en permanent Svend Engelund-udstilling samtidig med, at der skal finde en formidling sted af de øvrige kunstnere fra Vrå-udstillingen. De manglende magasinforhold er ved flere lejligheder blevet påtalt af såvel kunstnere, som ønsker at donere værker til samling, samt ved påtegning fra revisionen ved regnskabsaflæggelser. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet 14. januar 2002 at give en driftsgaranti på 100.000 kroner blandt andet under forudsætning af, at det nuværende lån på 200.000 kroner forfalder til indfrielse ved driftsgarantiens effektuering. Dengang søgte Kunstbygningen om EU-støtte, og denne ansøgning blev imidlertid ikke imødekommet. Nu forsøger Kunstbygningen så at hente EU-kroner vi Mål2-programmet, og en vigtig forudsætning for at komme i betragtning er, at restfinansieringen er på plads. Sparekassen Vendsyssel vil stille et lån på 3,2 mio. kroner til rådighed under forudsætning af, at Løkken-Vrå Kommune stiller en garanti overfor sparekassen på, at kommunen vil betale 100.000 kroner til sparekassen til delvis dækning af renter og afdrag. Garantien skal være uden forbehold af nogen art og være godkendt af tilsynsrådet. Garantien skal løbe lige så længe lånet eksisterer. "Derfor anmoder vi kommune om, at den bevilhede driftsgaranti gives på de nævnte vilkår, samt at det nuværende kommunale lån på 200.000 kroner ikke forfalder til indfrielse ved driftsgarantiens effektuering. Fra Kunstbygningens side er vi i gang med at søge fondsmidler i håb om at formindske lånets størrelse. Desuden har vi mødt en stor velvilje fra sponsorer til driften.", skriver Kunstbygningens formand, Inger Jensen, i ansøgningen til Løkken-Vrå Kommune.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...