Behov for mere politi

Beroligende er den sidste betegnelse, der kan hæftes på Politiforbundets meget synlige kampagne som led i dets kongres i disse dage. En kampagne under overskrifter som "Politi-kerkrise?" og "Kære Brian Mikkelsen. Vi har smidt håndjernene i ringen". Bag de meget bombastiske meldinger gemmer sig en meget åbenlys frustration over, at politifolkene bliver pålagt stadig flere opgaver - ikke bare med at mandsopdække topmøder som det om klima i december i København, men også at tage sig af bandekrig, hjemmerøverier, åbne grænser, østbander, kvindehandel og terrortrusler samtidig med, at de har mere end svært ved at få vagtplanerne til at hænge sammen. Set udefra kunne noget godt tyde på, at politifolkene og deres øverste politiske ansvarlige, justitsminister Brian Mikkelsen (K), så langt fra trækker i samme retning. For mens Politiforbundet taler om, at der mangler 2000 betjente, og at der derfor hurtigst muligt bør uddannes 200 ekstra om året de næste 10 år, glæder ministeren sig over, at der over de næste to år bliver skaffet 300 nye politifolk og løsgjort yderligere 200, når der bliver ansat ekstra kontorfolk rundt om på politistationerne. Altså i alt 500 mod de 2000, som politifolkene selv har forestillet sig. Endda med en bemærkning fra ministeren - "jeg glæder mig over de menige politifolks engagement. Det går rigtigt godt for politiet" - der virker til at stå i skærende kontrast til, hvordan politifolkene og befolkningen selv oplever situationen lige nu. Uanset om behovet løber op i 500 eller 2000 mand mere, har politiet (og dermed Danmark) tydeligvis et problem. Måske handler det også om prioritere opgaver, og en af mange metoder til at få sat flere folk ind i kampen mod kriminalitet kunne jo være at lade private vagtværn i højere grad overtage opgaven med at holde ballademagere i ave ved store sportsarrangementer - vagtværn, som klubberne så selv må sætte penge af til i stedet for at lade den store kasse betale og samtidig tvinge politifolkene til at vælge vigtigere opgaver fra.