Lokalpolitik

Behov for minister

Der er brug for en landsbyminister.

En minister for Danmarks mange landsbyer, landdistrikter, øsamfund og "udkants-Danmark, med mere end en million borgere, vil samfundsmæssigt, økonomisk og folkeligt være helt relevant og en god politisk investering. Danmark er i de sidste årtier blevet opdelt i et afviklings-Danmark og et udviklings-Danmark. Det er landområderne, der skal afvikles, og byerne, der skal udvikles. By- og landzoneloven fra 1970 (i dag planloven), har opdelt Danmark i landzone (afviklingszone), byzone (udviklingszone) og i sommerhusområder. I landzonen må kun landbrug, skovbrug og fiskeri udfolde sig. Bosætning, håndværk, småindustri og andre landsbymæssige aktiviteter skal være i byzone. Baggrunden for denne forskelsbehandling af land og by er en politisk opfattelse af, at velfærdssamfundet kun kan skabes i bysamfund, hvor folk bor tæt. Ikke på landet med en spredt bebyggelse. Denne skævvridning af Danmark har kostet dyrt i mistede initiativer, arbejdspladser, indtægter, selvstændighedskultur, frivillighedskultur, foreningskultur og folkeligt fællesskab. Vi har f.eks. en af Europas laveste iværksætterprocenter. For mange iværksættere er det for dyrt at etablere sig i byzone. Først skal familien have en bolig. Så skal der købes en industrigrund af kommunen, bygges en hal, installeres inventar og faciliteter m. v. og så har banken sagt stop. Anderledes hvis iværksætteren kunne være på landet, f. eks. i et nedlagt landbrug med familien bonde i stuehuset og de tomme landbrugsbygninger som startgrundlag. Men får iværksætteren succes og brug for at udvide, siger planloven nej. Det er også afgørende, at landområderne får hurtigt bredbåndsnet, så højteknologiske virksomheder, bosætning, hjemmearbejdspladser, telemedicin, fjernundervisning m.v. kan opstå på landet. Turisme og en god kollektiv trafik er også vigtig. Vi må have en landsbyminister, der kan koordinere lovgivningen og styrke de folkelige kræfter, så der igen kan ske vækst og udvikling i vore landsbyer, landdistrikter, øsamfund og udkantsdanmark. "Landsbyerne i Danmark" opfordrer Folketingets politiske partier til at støtte udnævnelsen af en landsbyminister.