Forsikringsvirksomhed

Behov for nyt blod

I et interview (11.1.) i anledning af valget til repræsentant-skabet i TryghedsGruppen,

TRYGHEDSGRUPPEN:I et interview (11.1.) i anledning af valget til repræsentant-skabet i TryghedsGruppen, der er hovedaktionær i forsikringskoncernen TrygVesta, fremstiller Lars Ole Würtz Nielsen og Stine Bosse, koncerndirektør i TrygVesta, helt elementære andelsretslige principper som en trussel mod TrygVesta. Würtz Nielsen hævder, at pengene ikke tilhører dem, der tilfældigvis er kunder i for-sikringsselskabet, da formuen er skabt gennem generationer. Det er en overraskende udtalelse. TryghedsGruppens vedtægter indeholder dog en helt sædvanlig bestemmelse om, at formuen tilhører forsikringstagerne (andelshaverne). Alle danskere nyder godt af pengene, og sådan skal det være, siger Würtz Nielsen, der tilsyneladende opfatter formuen som tilhørende almenheden. Det er ufatteligt, at en sådan opfattelse kan slå rod i andelslandet Danmark, hvor andelsselskabsformen har være fødselshjælper for en stor del af landets økonomiske ud-vikling. Alle vil kunne forstå, hvor grotesk tanken er, hvis man forestiller sig, at nogen ville stille egenkapitalen i Danish Crown eller Arla til rådighed for almenvellet. Egenkapitalen skal styrke svineproducenternes og mælkeproducenternes – andelshavernes – forretning og økonomi. Lige så grotesk er det naturligvis, når ledelsen af det gamle gensidige forsikringsselskab Tryg (nu TryghedsGruppen), der i 1991 blev omdannet til et andelsselskab, nu anvender egenkapitalen – kundernes penge – efter forgodtbefindende. Hvordan kan ledelsen og repræsentantskabet dog finde på blot at dele pengene ud til almennyttige formål, uden at andelshaverne får noget som helst. Stine Bosse siger, at det vil være en trussel mod det danske ejerskab til TrygVesta, hvis aktierne i selskabet blev placeret hos forsikringstagerne og ikke i TryghedsGruppen. Da Topdanmark i 1985 overgik fra at være et gensidigt forsikringsselskab til at være et aktieselskab, fordelte man aktierne blandt forsikringstagerne i forhold til den betalte præmie de foregående 5 år. Det, at aktierne i Topdanmark kom til at ligge hos forsikringstagerne og ikke i en lukket fondslignende konstruktion, har formentlig været et aktiv for Topdanmark, som med et åbent ejerskab har haft en rivende udvikling. Et åbent ejerskab er ikke nogen trussel mod TrygVesta, som bestemt også er en sund og veldrevet virksomhed. Det, der bør gøres op med, er TryghedsGruppens tilsidesættelse af helt fundamentale andelsretlige principper. TryghedsGruppen, der har lukket sig om sig selv, har tilsyneladende helt misforstået sin opgave . Jeg håber, at rigtig mange forsikringstagere ved valget til TryghedsGruppens repræsentantskab vil stemme på forsikringstagernes egne kandidater. Der er virkelig behov for nyt blod i TryghedsGruppen, der har vendt ryggen til sine egne medlemmer.