Aalborg

Behov for professionel vurdering af Kvægtorvet

KVÆGTORET:Hvad skal man bruge Kvægtorvet til? Det vil man gerne generelt have gode idéer til, siger projektlederen. Det er en problematik, jeg har gjort bygherren opmærksom på i to omgange, og den brænder mere og mere på, hvis ikke Kvægtorvet skal komme til at stå som et tomt, livløst mindesmærke om en svunden tid. En ting er at bevare det gamle, en anden at give det nyt liv - det synes som om man hidtil har været mest interesseret i det første. Det er ikke nogen god idé at spørge alverden “generelt” om hvad huset skal bruges til. Den form for brugerindflydelse er et levn fra sidste århundrede, en romantisk tankegang, men lidet effektiv i dag, hvor alt kalder på professionalisme. Det véd Kvægstorvs-folkene godt. Man har allieret sig med professionel arkitektbistand, professionel projektledelse og professionelle håndværkere til renoveringen - det er bygherren kendt for. Det er synd at den store ideologiske og økonomiske velvilje, der ligger bag projektet, ikke følges op når det gælder brugen af huset. Man skal alliere sig med en professionel kulturkonsulent, der kan opsamle ønsker og analysere de behov, der er i kunst- og kulturlivet, sat i forhold til de klasuler, der ligger i den nye bygning. Som kan arbejde de kommende funktioner ind i hvad der i øvrigt skal ske på området og i byen, ikke mindst Musikhuset. Og som kan komme med en gennemarbejdet rapport med anbefalinger. Ellers ender det hele igen med bingo og tyrolermusik.