Behov for psykologhjælp

Kommunesammenlægninger, høj aktivitet i erhvervslivet, omstillinger på arbejdspladsen og nu frygten for at miste sit job gør, at mange bliver utrygge og syge.

Derfor indledte LO Frederikshavn og Psykolog-Centret Frederikshavn Sindal et samarbejde for to år siden. Her kan medlemmer af LO få én times gratis psykologrådgivning, så medlemmerne kan komme videre i arbejdslivet. Rådgivningsordningen startede for år tilbage første gang, da værfterne lukkede og 1100 LO-medlemmer blev ledige. Nu er det ikke værftet, der er lukket, men andre forhold spiller, der spiller ind: øget beskæftigelse med større krav til folk, øgede og ændrede kompetence krav, manglende kompetencer og stadige omstillingsprocesser på arbejdspladserne – ikke mindst på det kommunale område. LO-medlemmerne – og borgerne i det hele taget – har fået det dårligere psykisk på grund af usikkerhed. Større pres på job og privatliv. Nogle synes eller tror, at de mangler kvalifikationer og derfor nok hænger på det yderste i jobbet. De direkte konsekvenser af kommunalreformen, hvor tre kommuner blev lagt sammen med ulemper som flytninger af jobsted, transport, problemer med børnepasning, nye kolleger, nye arbejdsområder o.s.v. efterfølges nu i anden række af afskedigelser, som konsekvens af manglende finansiering af de mange opgaver, som er og bliver lagt ud til kommunerne fra statens side. Selv kommunale kroner kan kun bruges én gang, så logisk nok følger igen nye omlægninger med nye problemstillinger for de berørte. Tidligere kunne man få et råd i sin familie, hos venner eller kollegaer – altså i ens eget netværk – men sådan er det langt fra længere. LO-medlemmerne har psykologrådgivningen, hvor det gode råd gives, så en måde kan man sige, at vi udgør en erstatning for de, som ikke har et netværk i forvejen. Psykologrådgivningen er "desværre" en bragende succes. For ordningens succes betyder, at mange har det dårligt psykisk i forhold til deres job og arbejdsmarkedet. Vi har besøgende af alle slags mennesker og borgere i både LOs socialrådgiverordning og Psykologrådgivningen. Medlemmerne kan komme og få en times psykologrådgivning, og det er gratis. Der er ingen registrering i Psykologrådgivningen. Det er en anonym ordning, hvor folk kan tale frit, uden at det får omkostninger på andre måder. Vi spørger kun om navn, stilling, køn, alder og problemstilling. Og problemstillingerne er mange: depressioner, alkoholmisbrug, ludomani, sorg, skilsmisse, angst, arbejdsrelateret stress, narkomani, dødsangst, ægteskabelige konflikter, overfald, vold og kriser i al almindelighed. Mange gange viser det sig, at folk bare lige have nogle ting sat på plads. Andre gange viser det sig, at behovet er rådgivning om praktiske forhold, som man midt i dagligdagen ikke kan overskue. Godt 50 pct. henviser vi til andre hjælpere, psykologer, psykiatere, læger, ambulatorier eller socialrådgivere. Resten kan klare sig med et godt råd og så afklaret komme videre. Der er i aller højeste grad tale om idealisme og pionérånd. Seks psykologer tager alle frivilligt en tørn på skift med psykologrådgivningen. På den måde læres også at afdække forskellige problemstillinger. Man kan sige, at sidegevinsten ved at cirka 200 LO-medlemmer har været gennem psykologrådgivning de to år, ordningen har eksisteret, er, at det er med til at løfte psykologernes kompetencer og øge ekspertisen på flere måder. Vi – LO Frederikshavn og Psykologcentret – trækker på hinandens ressourcer, og det giver gode muligheder for udvikling af samfundsmæssige tiltag overfor arbejdsmarkedet, når LO og et psykologkontor kan arbejde tæt sammen. Vores tilbud er naturligvis ikke omkostningsfri for LO og Psykologcentret. Der er almindelig administration, annoncering, husleje m.v., som skal betales. Det er dog skubbet i baggrunden i den gode sags tjeneste, og vi forsøger at dække økonomisk os ind via fonde og tilskud fra forskellig side. Det lykkes ikke helt, men vi véd, at pionerarbejde og idealisme koster. Har du ondt i ryggen, så betaler sygeforsikringen. Er du psykisk syg, så må du op med den store pung, så vort arbejde er også lidt af en protest mod velfærdssamfundet, der ikke kan sørge for, at folk, der har det dårligt psykisk, har lige vilkår i forhold til andre sygdomsforløb. For tiden kan alle mellem 18 og 37 år henvises til en psykolog fra praktiserende læge, men nu skændes politikerne om, hvad man skal gøre for dem over 37. Det er for dyrt, mener de, men hvis man stillede alle lige, ville samfundet spare en masse penge, for de mest erhvervsaktive er jo netop dem mellem 37 og 60 år. Så det er vanvittigt, at denne gruppe ikke har disse muligheder økonomisk for behandling og hurtig helbredelse. Da LO Frederikshavn i startfasen snakkede om en psykologrådgivning, var der forskellige indgangsvinkler til behovet fra de forskellige forbund. Ikke alle så og oplevede behovet, men det har vist sig, at alle fag har behovet for psykologrådgivningen. Alle faggrupper – også de såkaldte hårde eller tunge fra industrifagene – bruger nu ordningen, og det er glædeligt, men selvfølgelig også skræmmende, for det viser omfanget af psykiske problemer i vores lokalsamfund. LO Frederikshavn og Psykologcentret afvikler kurser sammen. Da vi startede var der fuld fart på i erhvervslivet. Nu har finanskrisen meldt sin ankomst og de konsekvenser, som hurtigt er fulgt i kølvandet herpå, betyder, at vi tilbyder en kursusrække igen i 2009. Kurserne belyser den enkeltes reaktionsmønstre dels over for sig selv, sin familie og kollegerne på arbejdspladsen. Man får også opmærksomhedspunkter for, hvad det betyder, når en kollega reagerer på bestemte måder. I LO Frederikshavn og på Psykologcentret tror vi på, at det meget drejer sig om at være opmærksom på sig selv, lytte til sin krops signaler, familien, arbejdskollegaerne og arbejdspladsen og dét at være nærværende i disse forhold. Kurserne er desværre højaktuelle i en tid med afskedigelser og arbejdsfordelinger på grund af finanskrise og almindelig nedgang i erhvervsliv og produktion. Og vi har stadig Psykologrådgivningen. Brug den, før problemerne bliver for store.