Behov for seniorboliger skal undersøges

SÆBY:Boligforeningen af 1942 opfører p.t. et stort lejlighedsbyggeri på Chr. Pedersensvej, og de senere år har i det hele taget været præget af stor byggeaktivitet. Men de kommede år vil blive mere rolige. Når byggeriet på Chr. Pedersensvej er afleveret, vil foreningen råde over 723 boliger, og der vil formentlig ikke være behov for flere almnenyttige familieboliger. Hvis der skal bygges de kommende år, vil der formentlig blive tale om seniorboliger i stil med det byggeri, der opføres på Sdr. Ringvej ved Sæby Havn. Boligforeningen er således i gang med undersøgelser af behovet for boliger i et bofællesskabslignende byg-geri som netop Havnebo på Sdr. Ringvej. - Disse 21 seniorboliger er allerede meget populære, selv om de først er klar til indflytning den 1. december i år, siger boligforeningens formand Jens Erik Kristensen. Undersøgelsen skyldes, at en del boligsøgende har bedt om at komme på venteliste, og boligforeningen er blevet spurgt, om der er flere af den type byggerier på vej. Hvis det viser sig, at behovet for denne type boliger er stort, vil foreningen undersøge mulighederne for egnede arealer tæt på Sæby Centrum.