Skattepolitik

Behov for sund skepsis

Der er godt gang i kommunernes budgetlægning i øjeblikket. Der kastes rundt med mange tal

af politikere og embedsmænd, og der varsles demonstrationer både hér og dér. De mest højrøstede taler om nedskæringer og svigt, og kan med dybe panderynker fortælle om, at man er ved at afvikle velfærden i Danmark. Og det er i alt fald alt sammen regeringens skyld! ¿ det kan alle de sure i det mindste enes om. Den kommunale virkelighed er dog en anden. For det er klart, at der er kommuner, hvor det går godt ¿ de skal så bidrage til de mindre godt stillede. På samme måde er der kommuner, hvor det går mindre godt ¿ og de hjælpes så af de penge, som de andre kommuner giver dem gennem en udligningsordning. Sådan har systemet været i nærmest 100 år, og sådan er det stadig. Da man ændrede udligningen mellem kommunerne sidste år resulterede det faktisk i, at man omfordelte endnu flere penge end den gamle ordning ¿ netop for at udligne de største forskelle! Kommunernes Landsforening (KL) forhandler på kommunernes vegne med regeringen om næste års budgetramme. Og KL har faktisk sagt ja (tak) til en ramme, hvor kommunerne må lade skatten stige med 750 mio. kr. i 2008. Det lyder jo ikke af meget, når der lige er givet skattelettelser for 9 mia. kr. men sandheden er også en helt anden: For der er tale om, at kommunerne må lade skatteprocenten stige, så de indkræver 750 mio. mere end i 2007. Derudover får kommunerne jo altså også flere penge i kassen pga. der simpelthen er flere der i dag er i arbejde og betaler skat. Når det går godt i samfundet går det godt i kommunerne, for de beskatter jo indkomsten i samfundet! Endelig har kommunerne i dag ca. 25 mia. kr. stående i banken. Siger og skriver femogtyve milliarder. Det er der ikke mange der ved, men var det ikke en idé at kommunerne bruger de penge FØR de sætter skatten op? Og så skal man lige huske, at KLs aftale med regeringen betyder at skatten samlet set ikke må stige mere end 750 mio. Altså, hvis der er kommuner der har behov for en stor skattestigning, så må andre kommuner godt udligne den stigning ved at nedsætte deres skatteprocent. Sandheden er altså mere broget, end den ofte bliver fremstillet. Og kommunerne har under alle omstændigheder mange flere penge i 2008 end de nogensinde har haft før! Er fordelingen mellem kommunerne så helt lige? Givetvis ikke, men der er altså kommunernes egen forening, der har sagt ja til den aftale der er gældende i dag, så kommunerne må slås internt og ikke med regeringen om denne sag. Som så mange andre steder belønnes de dygtige, mens de mindre dygtige får det svært. Derfor har regeringen jo netop lavet en kvalitetsreform, så de mindre gode kommuner kan lære af de dygtige. Det der måske mest af alt er behov for, er en stor portion nordjysk skepsis overfor alle meldingerne om, at velfærdsdanmark er på retur, for det har intet hold i virkeligheden. Tværtimod.