Behov for vækstpakke

Det Radikale Venstre er afklaret og nærmer sig S efter sammenbruddet i skatteforhandlingerne, som blev afsluttet i weekenden.

Som ventet besluttede regeringen i weekenden at forhandle færdig med Dansk Folkeparti, og selv Liberal Alliance har erkendt, at deres rolle er udspillet, hvis de nogensinde har haft det eller får det. Det Radikale Venstres og Socialdemokratiske vækstpakker indeholder meget væsentlige fællestræk. "Derfor vil vi sammen med S drøfte, hvad deres eftertanke er oven på skatteforhandlingerne. Ligesom vi vil stille vores egen til rådighed", siger De Radikales partileder, Margrethe Vestager. Danmark har brug for en vækstpakke. Det Radikale Venstre ønsker at vende den triste krisestemning til håb og en tro på forandringer. Vi ønsker en ny retning for Danmark. Vi foreslår en vækstpakke, som skaber flere jobs, medfører strukturforbedringer i økonomien og gør Danmark til et grønt videnssamfund. Vi ønsker i første omgang at anvende 18. mia. kr. (en pct. af BNP), under forudsætning af at der gennemføres reformer, som fjerner de fremtidige underskud på statens finanser. Det Radikale Venstre vil ikke gældsætte Danmarks fremtidige generationer. I vores pakke skal ny teknologi og klimaindsats integreres og tænkes sammen i investeringer. Ny teknologi på offentlige og private arbejdspladser skaber efterspørgsel efter arbejdskraft over de næste par år, når investeringer gennemføres. På længere sigt reduceres ny teknologi behovet for arbejdskraft, men skaber samtidig vækst fordi produktiviteten øges. Ny teknologi reducerer energiforbruget og baserer sig på løsninger, der er venlige over for klimaet. Det gælder el. biler, intelligente el-målere og intelligente transportsystemer, der rukserer trafikkens miljøbelastning og trængsel. Ny teknologi skal skabe en mere attraktiv kollektiv trafik. Vores mål: Flere investeringer skaber nye jobs, når der hyres håndværkere, ingeniører og andre fagpersoner for at gennemføre renovering af skoler, opførelse af forskningsfaciliteter eller udrulning af fibernetforbindelser. Danmark skal styrkes som vidensnation. Mange er af den opfattelse, at Danmark er overlegen i konkurrencen på viden med andre nationer. Men fakta er at Danmark er begyndt at halte langt efter andre vestlige og asiatiske økonomer på uddannelsesområdet, hvor flere i den yngre generation har en videregående uddannelse end Danmark. Den økonomiske politik er i 2009 lempet med 1 pct. BNP. Men ledigheden stiger trods denne lempelse. Det Radikale Venstre anslår, at en vækstpakke bør bidrage med en stimulans på yderligere 1 pct. af BNP i 2009 og 2010, samt gennemføre yderligere vækstinitiativer i samme størrelse i 2011, hvis det viser sig nødvendigt. For at sætte gang i byggeriet, foreslår Det Radikale Venstre at øge de kommunale investeringer med en pulje på 3. mia. kr. det betyder markante investeringer i folkeskoler og børnehaver, hvor det offentlige skal gå foran og investere klimavenligt. Akkurat som industrisamfundet havde brug for veje og jernbaner for at sikre vækst og velstand, har det moderne videnssamfund brug for moderne teknologi for at kunne fungere. Danskerne bliver heldigvis ældre og ældre. Men jo ældre de bliver, jo flere sygdomme får man også. Konsekvensen er, at preset på sundhedsydelser øges over de kommende år., med mindre der bliver indført nye kloge sundhedsløsninger. Der er et stort uudnyttet potentiale i at integrere ny teknologi i transporten. Med intelligente Transport Systemer (ITS) udnytter det nyeste teknologiske udstyr til at øge trafiksikkerheden og mindske trafikkens miljøbelastning og trængsel. Et intelligent elforbrug er en del af fremtidens energiinfrastruktur. Et intelligent energisystem indebære desuden integration af fx vind, vand og sol. Et moderne videnssamfund kræver en stærk forskningsindsats. Det Radikale Venstre finder det vigtigt, at vækstlaget i dansk erhvervsliv ikke går tabt under finanskrisen, og Danmark dermed havner i en innovationsklemme.