Trafikpolitik

Behov stiger for omfartsvej

Stigende biltrafik ad Kattedamsvej i Aabybro til og fra motorvej kræver handling.

Mange emner kom til debat på borgermødet. Bland andet infrastruktur, fremtidige boligområder, stuer, centerområdet og byforskønnelse. Foto: Torben Hansen

Mange emner kom til debat på borgermødet. Bland andet infrastruktur, fremtidige boligområder, stuer, centerområdet og byforskønnelse. Foto: Torben Hansen

Trafikken på Kattedamsvej er stigende og kan være en risiko for skoleeleverne. Mange bilister, der kommer til Aabybro fra nord og vest, bruger vejen for at komme til og fra motorvejen ved Vestbjerg. Flere deltagere i borgermødet gav udtryk for bekymring for denne trafik på Kattedamsvej. De opfordrede politikerne til meget hurtigt at tage fat på planen for en omfartsvej. - Tænk stort, når I skal snakke omfartsvej. Vi skal ikke have en sparevej. Nej, vi ønsker en vej med rabatter, brede kørebaner og cykelstier, lød en af opfordringerne. Andre pegede på muligheden for at lave stiunderføring ved skolen. - En omfartsvej er med i kommunens Helhedsplan fra 2009. Men der skal afsættes penge i budgettet, hvas den skal realiseres, forklarer Jesper Runge Madsen fra kommunens planafdeling. Trafikale udfordringer Der er flere trafikale udfordringer i midtbyen, kom det tydeligt frem på borgermødet: - Luk Torvestrædet og Jens Møllersvej. Ensret en del af Østegade og find en anden løsning med det skæve kryds mellem Kattedamsvej og Torvealle, lød opfordringerne fra deltagerne. På stiområdet var der et ønske om en sti langs Ryå fra mejeriet til Birkelse Hovedgård. Planer for hovedbyerne - Der skal laves en masterplan for hver af de fire hovedbyer i kommunen. Vi tog hul på Aabybro, da vi inviterede på byvandring, fortæller borgmester Mogens Gade. - Målet er at sikre udvikling i kommunen, så det fortsat bliver et godt sted at bo. Både for borgerne og for tilflyttere, forklarede Gade. Masterplanen skal anvendes af forvaltningen i forbindelse med den fremtidige planlægning af Aabybro. - Målet er, at planen skal bidrage til at kvalificere de fremtidige rammer for Aabybro i Helhedsplan 2013, og dermed skabe grundlaget for bedre lokalplaner og i sidste ende en bedre by. Offentlighedsfasen for masterplanen for Aabybro by løber frem til torsdag 1. december, hvorefter politikerne tager fat på planen. Den ventes vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet i januar 2012.