Børnepasning

Behovet for ny børnehave trænger sig på

På ny trængsel i institutionerne i Aabybro by

Der bliver bygget stadig flere huse i Aabybro by, som får stadig flere børnefamilier, og derfor stiger presset på byens børnehaver.Foto: Martin Damgård

Der bliver bygget stadig flere huse i Aabybro by, som får stadig flere børnefamilier, og derfor stiger presset på byens børnehaver.Foto: Martin Damgård

AABYBRO:- Der er ikke meget, som tyder på, at børnetallet i Aabybro falder. Tværtimod er der en svag stigning. Derfor bliver det på sigt nødvendigt at overveje opførelsen af en ny børnehave i byen, siger Karlo Jensen (V ), formand for børne- og kulturudvalget i Aabybro Kommune. Tallene fortæller, at der ligesom dette forår og sommer vil være flere børn indskrevet i børnehaverne i foråret og sommeren 2007, end der er plads til i lokalerne. Og derfor kommer det kommende byråd for Jammerbugt Kommune til at tage stilling til, hvordan problemet skal løses. Per 1. januar 2007 vil der være 243 børn i de fire børnehaver tilsammen, og der er fysiske rammer til 245. Men tallet vil 31. juli 2007 være på ikke færre end 276 børn, og så er der end ikke medregnet børn, som bliver passet uden for dagplejen og eventuelle tilflytterbørn. Dertil kommer, at der netop er solgt de sidste byggegrunde i Thomasmindeparken, ligesom to nye private udstykninger med i første omgang omkring 40 grunde tilsammen er undervejs i byen. Pladsen er trang I dette forår er pladsen også trang, derfor har politikerne i Aabybro tidligere besluttet at give børnehaverne nogle flere penge til at kunne tage på ture ud af huset eller tilbyde andre aktiviteter, der kan lette hverdagen for børn og personale i børnehaverne. - Vi har aftalt, at vi skal have en rapport om, hvordan de har udnytte pengene, og hvordan det er gået. Når vi får den, overbringer vi den til Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune og håber, at de vil gentage ordningen det kommende forår, siger Karlo Jensen. En anden mulig løsning er at lade nogle af børnene fra Aabybro gå i børnehave i Ulveskov Børnehave i Birkelse, hvor der er rigeligt med plads. Børnetallet siger, at der 31. juli 2007 vil være flest børn, nemlig 22, og der er fysiske rammer til 62 børn. - Men vi vil lade det være op til Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune at beslutte, om det er en løsning, siger Karlo Jensen. Børn delt op i grupper Thomasmindeparkens Børnehave har for tiden 86 børn og er sat til at have fysiske rammer til 70 børn og er normeret til 69 børn. Alligevel er det lykkedes med de allerede tildelte ekstra midler at få en fin hverdag i institutionen, mener souschef Tine Kornum. - Dels har vi ansat mere personale, og dels har vi delt børnene op i grupper. Det betyder, at vi kan undgå at være alt for mange samlet, når vi eksempelvis skal spise, fordi nogle grupper er taget på ture med madpakker, eller spiser udenfor i vores hytte, som vi har på vores store udeareal, siger Tine Kornum. - Det har fungeret virkeligt godt, konkluderer hun og har følgende kommentar til udsigten til en gentagelse af den model: - Det er jo en opgave, vi får fra kommunen, og den skal vi løse, og det gør vi.