Behovet for senge på intensiv stiger

Selvom behovet stiger afviser ledelsen bekymrede sygeplejerskers frygt for vikarstop. Nye behandlingsmuligheder og store kirurgiske indgreb hos ældre og hos patienter med flere samtidige sygdomme som sukkersyge og åreforkalkning, presser afdelingerne mere og mere.

NORDJYLLAND:Behovet for intensiv behandling på hospitalerne vokser tilsyneladende endeløst. Nye behandlingsmuligheder og store kirurgiske indgreb hos ældre og hos patienter med flere samtidige sygdomme som sukkersyge og åreforkalkning, presser afdelingerne mere og mere. Alligevel mener ledelsen af de intensive afdelinger på de nordjyske sygehuse, at et stop for vikarer på afdelingerne er fuldt forsvarligt. Sygeplejerskerne på intensivafdelingerne er dybt bekymnrede over vikarstoppet, både på egne vegne og på patienternes, og de frygter, at vikarstoppet kan koste menneskeliv. Men dr. med. Flemming Knudsen, chef for Anæstesisektor Nordjylland, som intensivafdelingerne sorterer under, slår på ledelsens vegne fast, at der ikke er grund til bekymring. Flemming Knudsen ønsker kun at udtale sig om sagen gennem en pressemeddelse hvoraf det fremgår, at ledelsen gerne vil fjerne "den unødvendige bekymring hos patienter og pårørende", som omtalen i NORDJYSKE af sygeplejerskernes bekymringer kan have affødt. - Vi mener, at situationen er langt mere nuanceret, og at vi - personalet og ledelsen - sammen driver nogle velfungerende afdelinger, hedder det i pressemeddelelsen. I pressemeddelelsen står desuden, at økonomien nu og fremover ikke kan honorere de bestandigt stigende krav, og nye tiltag som f.eks. fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse er nødvendige. - Ved sygdom udløses nu ikke som tidligere automatisk køb af dyre vikartimer (med lavere kvalitet end eget fast personale). Der stilles nu krav om, at også plejepersonalet undersøger, om man kan klare opgaven med de for hånden værende ressourcer. Er det nødvendigt at bede noget af personalet om at arbejde over, eller kan man indkalde eget personale?, skriver ledelsen. Ledelsen erkender, at flytning af patienter fra afdeling til afdeling og nogle gange fra sygehus til sygehus aldrig helt kan undgås. Men fleksibilitet og nye former for arbejdstidstilrettelæggelse kan begrænse brugen af denne løsning, mener ledelsen. En ledelse, som i i øvrigt havde foretrukket, at "noget af al den energi, der bruges på denne sag, var anvendt til en formulering af mulige konkrete løsningsmodeller, og at disse fremlægges i direkte dialog med ledelsen".