EMNER

Behovet må ned

Det Internationale Energiagentur (IEA) - som altså ikke er en eller anden obskur miljøorganisation, men et organ under OECD, der har som opdrag at undgå, at de industrialiserede vestlige lande kommer i en oliekrise som i 70"erne – har i deres nyeste rapport fra juli 2007 revideret deres syn på oliebeholdning og oliepriser.

IEA har hidtil skønnet, at olieprisen atter ville falde til 30-40 dollar pr. tønde mod de nuværende 50, og at vi først om 20-25 år vil begynde at forbruge mere olie end der produceres. Men nu siger IEA, at prisen må forventes at stige til 100 dollar pr. tønde, og at det kritiske punkt, hvor forbruget overstiger produktionen, kommer inden for fem år. Dvs. at benzinprisen bliver min. dobbelt så høj som i dag. Det burde få samtlige samfundsplanlæggere, trafikøkonomer og politikere til at revurdere deres prognoser. I dag planlægger man bevidstløs med en årlig stigningstakst i transporten på to pct.. Det gør, at der hele tiden opstår nye behov for vejforbindelser som 3. Limfjordsforbindelse, Kattegat broer, Fehmarn broer og et utal af nye omfarts- og motorveje. Der byplanlægges efter at folk kan bo længere og længere væk fra både arbejde og detailhandel. IEA"s rapport burde klargøre at dette er en illusion. Svaret fra regeringen og desværre også S, Radikale og SF her indtil nu været, at vi så skal satse på biomasse som f.eks. Ethanol. Men konsekvensen af det er blot, at vi i den rigeste del af verden nu vil beslaglægge endnu mere landbrugsjord til at brødføde ikke bare os selv, men også vores biler. Med svimlende fødevarepriser til følge. Kort sagt tager vi tortillaen ud af den fattiges mund og stopper den i bilens tank i stedet for. Alternativet bør i stedet være en satsning på at få nedbragt transportbehovet så meget som mulig. Bruge lokale bæredygtige løsninger. Dansk landbrug kunne f.eks. omlægges til en ekstensiv økologisk drift, hvor slagtning og fødevareforarbejdning kunne foregå lokalt. Den enorme administrative byrde, der favoriserer de store multinationale koncerner frem for de lokale producenter kunne mindskes. Det ville kræve, at vi tænker udvikling i et helt nyt perspektiv. Ganske tiltrængt!