Bekæmp mårhunde

STRATEGI:Der er behov for at få vedtaget en samlet nordisk strategi, som kan forhindre mårhundenes ekspansion. Vi ved, at biodiversiteten er truet på grund af menneskelige handlinger, og der er bred enighed om, at denne udvikling er meget alvorlig og bør stoppes. Derfor har Miljø- og naturressourceudvalget på Nordisk Råds 62. session, som netop er blevet afholdt på Island, fremsat forslag om en samlet nordisk strategi, som kan forhindre mårhundenes ekspansion. Forslaget er ikke et forslag mod mårhunden som art, men det er et forslag som skal rette op på en fejl, hvor mårhunden er blevet indført af mennesker fra Østasien og til vores del af verden. Mårhunden er ikke kun til stor gene ude i naturen, men den kan også være farlig for mennesker, fordi den også kan medbringe parasitter, som giver snigende symptomer og ødelægger leveren på mennesker. Miljø- og ressourceudvalget mener, at en strategi skal have ambitiøse målsætninger og definere samarbejdsformer og fælles instrumenter, som kan bidrage til at styrke indsatsen i de enkelte lande.