Beklagelig faneflugt hos de grønne spejdere

SYMBOLER:Det kan synes ganske naturligt og i sin orden, at KFUM-spejderne på vej til at fejre sit 100 års jubilæum vil modernisere sit logo. Men som mangeårig KFUM-spejder oplever jeg det som faneflugt, når dette spejderkorps har turdet fjerne KFUM-trekanten fra korpsmærket. Inden for KFUM-bevægelsen har man altid samledes under KFUM-trekanten, som både symboliserer den kristne treenighedstanke og indbegrebet af et kristent menneskeliv, Ånd - Sjæl - Legeme. Lige fra sin start i 1910 gik KFUM-spejderne ind under dette symbol, og tusindvis af drenge og mænd har gennem snart 100 år med stolthed samledes under det smukke mærke. De grønne spejdere har gennem ændringen af sit logo tilsyneladende kastet vrag på fællesskabet med de andre KFUM-relaterede organisationer som KFUM's Idrætsforbund, KFUM's Sociale Arbejde og KFUM's Soldatermission, som hver for sig nok udgør selvstændige organisationer, men som stadig vedkender sig fællesskabet under trekantsymbolet. Senest tilkommet i Danmark under dette symbol er Y's Men International, Region Danmark, som i praksis fungerer som tjenesteorganisation for alle de nævnte. KFUM-spejdernes berettigelse er, at det er et kristent korps, og derfor synes det nødvendigt, at man signalerer sit kristne arbejdsgrundlag og tilhørsforhold samt sin relation til KFUM-bevægelsen. Når korpset ikke ønsker at udsende denne tilknytning gennem sit logo, må man spørge, om korpset fortsat har en berettigelse. Med lige så stor undren og bekymring må man se på udviklingen hos KFUK-spejderne. Dette spejderkorps har hele tiden standhaftigt holdt fast ved, at det er en organisation alene for piger. Det har jeg hidtil syntes var meget flot og modigt gjort. Men når man i korpset mener, det har været nødvendigt at kassere KFUK-betegnelsen, så synes standhaftigheden skiftet ud med eftergivenhed for at tækkes tidens trend. Lige så længe KFUK-spejderne har eksisteret, har de også været omtalt som De grønne pigespejdere. Derfor synes ændringen lige så unødvendig som meningsløs. Ved at smide KFUK-betegnelsen væk har man efter min mening forrringet sin status som medlem af den store KFUM og KFUK-familie. Det minder mest om faneflugt.