Beklager - dit barn er et dårligt liv

Er man erklærert rask efter en kræftsygdom, skal man ikke være sikker på, at kunne blive forsikret

"Dit barn er et dårligt liv - og vil være det resten af hendes liv". Denne besked fik Dorthe Andersen af forsikringsselskaberne, da hun skulle have sin datter ulykkesforsikret. Datteren, seks-årige Amanda Andersen, blev født med Wilmstumor, som er en børnesvulst, der rammer nyrer og lunger. Amanda blev helbredt og erklæret rask i 1997. Men selvom hun var helbredt, blev hun alligevel betragtet som syg hos forsikringsselskaberne. Og især TopDanmark gav klar besked. - Jeg fik at vide, at hun var et dårligt liv, og at det ikke kunne være rigtigt, at de syge skulle betale for de raske, fortæller en meget berørt Dorthe Andersen. - Jeg blev meget ked af det og græd, for vi fik hele tiden at vide af lægerne, at hun var rask, og at vi skulle behandle hende som rask, tilføjer hun. Dorthe Andersen slår opgivende ud med armene og forklarer, hvordan hun kontaktede mange forskellige forsikringsselskaber. Hun tilbød endda, at betale højere præmie samt at tilføje klausuler i forsikringen bare for at sikre Amanda. Men hver gang fik hun den samme besked - at Amanda ikke kunne forsikres pga. hendes tidligere sygdom. - Jeg synes, at jeg er blevet behandlet meget umoralsk. Forsikringsselskaberne var meget kolde og kyniske, og det gør ikke situationen nemmere, for det har gjort det sværere at holde fokus på, at hun er rask. Og det tærer meget på ens kræfter, siger hun. At en ulykkesforsikring har noget med Amanda's kræftsygdom at gøre, har Dorthe Andersen meget svær ved at forstå. Det er ikke sygdommen, der skal forsikres imod, og Amanda har ikke større riskiko for at blive indblandet i en ulykke, end alle andre har, fortæller hun. - Det er jo ikke sådan, at hvis Amanda får en tagsten i hovedet, så bryder hendes kræft ud samtidig, og så er det derfor, at hun kommer til skade, lyder det meget sarkastisk fra Dorthe Andersen. Urimelig forskelsbehandling Dorthe Andersen lyder meget harm, når hun fortæller om forsikringsselskaberns behandling af hende. Og hun føler, at Amanda blev forskelsbehandlet. - Jeg kan simpelthen ikke acceptere, at mit barn ikke har samme rettigheder som andre. Selvom vi kan blive forsikret med klausuler eller højere præmier, så er det stadig unødig forskelsbehandling, siger hun. Dorthe Andersen finder det også helt urimeligt, når forsikringsselskaberne siger, at de raske ikke skal betale for de syge. For vi betaler jo også for dem, der ikke kan finde ud af at køre bil, fortæller hun. - Og jeg vil da hellere betale mere i præmie for syge personer end for folk, der ikke kan køre bil, siger hun. Amanda er i dag blevet forsikret. Men Dorthe Andersen føler med andre, der har en sygdom der gør, at de ikke kan få en ulykkesforsikring. - For mig var det følelsesmæssigt meget hårdt, og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan andre der er meget mere syge har det, siger hun med et sørgmodigt blik. Dorthe Andersen betegner opgaven med at få en ulykkesforsikring som en kamp og mener, at det er et problem, at forsikringselskaberne bestemmer, hvem der kan ulykkesforsikret på hvilke vilkår. - De kan lave alle mulige klausuler, så forsikringen i virkeligheden ikke er noget værd, for man vil jo skrive under alligevel, fordi man bare være glad for at få sine børn forsikret, siger hun. Det er Alka der har forsikret Amanda og resten af familien Andersen. Amanda's sygdom er ikke engang nævnt i policen, og bliver nu betragtet som rask på lige vilkår som alle andre.