Ungdomsuddannelser

Beklager nyt stop for voksenlærlinge

Beskæftigelsesrådet for Nordfjylland er skæptisk overfor nyt stop for tilskud til voksenlærlinge.

Beskæftigelsesrådet for Nordjylland ser med skepsis på, at Beskæftigelsesministeriet igen har stoppet for tilskud til voksenlærlinge. Formanden for Beskæftigelsesrådet Nordjylland Erik H. Andersen siger, at rådet i midten af juni appellerede til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) samt til de nordjyske medlemmer af Folketinget for at afsøge mulighederne for at skaffe midler og ro om ordningen. – Ordningen blev genåbnet i april, og allerede den 15. maj var den ekstra pulje brugt op i Nordjylland, fortæller Erik H. Andersen, der understreger, at der er brug for alle gode redskaber til at sikre uddannelse af arbejdskraften. – Ordningen med voksenlærlinge er med til at sikre, at mange ufaglærte får chancen for at tage den erhvervsuddannelse, de ikke fik, da de var unge, påpeger han. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad onsdag.