Beklager overfor forældrene PLADSPROBLEM:Ingen forklaring på hvorfor pavilloner ikke er klar som lovet

Pædagogerne nedlagde freag arbejdet i frustration over den manglende plads.
Foto Claus Søndberg

Pædagogerne nedlagde freag arbejdet i frustration over den manglende plads. Foto Claus Søndberg

FJERRITSLEV:Borgmester i Fjerritslev Kommune, Otto Kjær Larsen (V) var på gårsdagens møde ikke i stand til at give tillidsrepræsentanterne fra børnehaven i Trekroner en tidsplan for, hvornår den nye tilbygning står klar. Han ønsker nemlig at afvente resultatet af et møde mandag, hvor alle relevante parter er indkaldt, det vil blandt andet sige leder af børnehaven i Trekroner, formanden for børne- og kulturudvalget, børne- og kulturchefen, formanden for Landsbycenteret, arkitekten og Otto Kjær Larsen. - Vi sætter os omkring bordet i et forsøg på at rede trådene ud. Men jeg har forståelse for, at pædagogerne føler sig pressede over, at de endnu ikke kan se, hvornår tingene kommer i orden, siger borgmesteren, der påpeger, at pavillonerne aldrig vil blive en permanent løsning, men udelukkende som en overgangsløsning, indtil tilbygningen til den selvejende institution er klar. Som omtalt i gårsdagens udgave af NORDJYSKE skulle ti børn være startet i børnehaven 1. februar, men deres start er udskudt en uge, fordi pavillonerne ikke er på plads. En melding forældrene først fik fem dage før. Otto Kjær Larsen har intet bud på, hvorfor det ikke er lykkedes at passe tidsplanen til trods for, at kommunen allerede 1. december meldte ud til forældrene, at børnene skulle starte 1. februar. - Det kan jeg ikke lige nu pege på, jeg vil bare sige, at det er beklageligt og det vil vi forsøge at råde bod på, siger Otto Kjær Larsen, der dog ikke kan svare på, hvordan. På mandagens møde skal parterne forsøge at finde ud af, hvordan man kommer videre med processen. Problemet er nemlig, at den nye tilbygning bliver dyrere, end det er kalkuleret med i det kommunale budget. - Vi har fået ja fra de tre andre jammerbugtkommuner til en lejekontrakt på 140.000 kroner om året på en tilbygning på 170 kvadratmeter og dertil kommer en låneramme, som Trekroner Landsbycenter udnytter på 2,2 mio. kroner. Trekroner ønsker en tilbygning på 220 kvadratmeter og så stiger lejekontrakten til over 200.000 kroner, og det kan vi altså ikke lave, siger Otto Kjær Larsen, der endnu ikke vil komme med et bud på, hvad han tror, mandagens møde ender ud med. En af mulighederne er at reducere i projektet, en anden er en ny licitation og en helt trejde er, at man spørger hos Pandrup, Aabybro og Brovst, om de vil sige ja til en et dyrere projekt. - Jeg er ked af at sige noget som helst, man kan forestille sig mange ting. Men jeg håber, at når vi er færdige på mandag, har vi lavet en plan for, hvordan vi kommer videre, siger Otto Kjær Larsen.