Retspleje

Bekymrede advokater DOM: Måske får de juridiske dommere for stor magt i det nye retssystem

NORDJYLLAND:Landsretssagen mod Rasmus Popenda er en "ommer", en helt ny sag. Anklagemyndigheden har anket sagen på skyld og dermed også straf. For kendes Rasmus Popenda skyldig i drab, vil de fire år, han fik i byretten for vold med døden til følge, ikke række. - Der er ikke grund til bekymring for, om landsretten vil følge eller skele til byrettens afgørelse. Både landsretten og Højesteret er kendt for ikke at lide af berøringsangst og for ikke at ligge under for byrettens afgørelse, siger advokat Lars Lindhard, der er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg. Til gengæld er Advokatrådet bekymret over, at dommere og nævninge nu voterer sammen. - Vi har altid brystet os af vores lægmands-princip, der var den sunde fornufts magt i komplicerede og alvorlige straffesager. Det kan være på vej væk med den nye ordning, og der skal holdes nøje øje med, hvordan der straffes i de første mange sager, siger Lars Lindhard. - Der er to forhold, der skal tilgodeses med domme og straf: At den enkelte forstår, at en forbrydelsen koster, og at andre lærer, at forbrydelse koster og derfor afholder sig fra et blive kriminelle. Derfor er lægmands-princippet godt, så den sunde fornuft også har indflydelse på domme, lyder det fra Advokatrådet. Lars Lindhard afviser at gisne om udfaldet af den nye sag mod Rasmus Popenda ved Vestre Landsret i Aalborg.