Bekymrede forældre klager over kommunen

En række borgere fra Sæby klager til ombudsmand og statsforvaltningen over beslutningsproces i forbindelse med ændringer i skolestruktur

Medlem af børne- & ungdomsudvalget Ida Skov (EL) bekræfter, at der ikke er truffet en beslutning vedrørende fordeling af elever i Sæby by. <i>Foto: Kim Dahl Hansen</i>

Medlem af børne- & ungdomsudvalget Ida Skov (EL) bekræfter, at der ikke er truffet en beslutning vedrørende fordeling af elever i Sæby by. Foto: Kim Dahl Hansen

SÆBY:Gruppen af bekymrede borgere i Sæby har klaget til Folketingets Ombudsmand og Statsforvaltningen over Frederikshavns Kommunes forvaltning og beslutningsproces i forbindelse med ændringerne i skolestrukturen i Sæby.

Anders Thygesen, Henrik Jørgensen, Jesper Bollerup, Christina og Martin Larsen, skriver følgende:

Klagen tager udgangspunkt i et længerevarende forløb, og der klages over følgende:

Manglende dokumentation af politiske beslutninger jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 13 og § 20 stk. 3

Beslutning af model der ikke har været til høring ved skolebestyrelserne jf. Folkeskoleloven § 40 stk. 2

Mangelfuld journaliserings- og dokumenteringsprocedure af tilgængelige materialer ved aktindsigt jf. Lov om offentlighed i forvaltningen.

Forvaltningen samt Borgmesteren og Formanden for Børne- &Ungdomsudvalget kan ikke fremlægge dokumentation for, at en beslutning vedr. fordeling af elever på skolerne i Sæby by er foretaget. Der henvises fra Borgmesteren samt Formandens side til stadighed til referater, hvor beslutningen skulle forefindes. Men det gør den ikke.

Ved byrådsmødet d. 17.12.2014 henviser borgmesteren og formanden for Børne- & Ungdomsudvalget til egne ord som garanti for, at den pågældende beslutning er truffet. Vi anser ikke et mundtligt udsagn som dokumentation, da det i givet fald er et spørgsmål om troværdighed, og vi netop ser anledning til at stille spørgsmål ved denne. Alle beslutninger skal journaliseres skriftligt.

Medlem af Børne- & Ungdomsudvalget Ida Skov bekræfter, at der ikke er truffet en beslutning vedr. fordeling af elever i Sæby by. Dette fremgår tydeligt af Ida Skovs veldokumenterede redegørelse til Byrådsmødet d. 17.12.2014.

Statsforvaltningen bekræfter over for gruppen af bekymrede borgere, at alle beslutninger helt entydigt skal fremgå af beslutningsjournaler og fremstå på en klar og præcis måde, således der ikke kan opstå tvivl om, hvad der er besluttet og grundlaget for beslutningerne. Dette er ikke tilfældet her.

Fuldmægtig i Undervisningsministeriet bekræfter, at en konkret fordeling af elever og klasser skal til udtalelse ved skolebestyrelsen, inden man kan træffe en beslutning. Dette er ikke tilfældet her.

Vi har ansøgt om aktindsigt to gange og har efterfølgende modtaget materiale fra forvaltningen for at få indsigt i baggrundsmateriale og beslutningsprocessen. Vi har ikke mulighed for at vurdere, om alt tilgængeligt materiale er modtaget, fordi journallisten fremstår som værende manglefuld. Vi kan bl.a. se, at tidligere udleveret materiale ikke er journaliseret. Vi kan dog konkludere, at der ikke er foretaget nogen beslutning vedr. fordeling af elever på de to Sæby Skoler. Der findes ikke dokumentation for en sådan i det materiale, vi har modtaget ved begge aktindsigter.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.