Bekymrede

JORDEMØDRE:20.1. skal vores regionsråd træffe beslutningen om, hvor vi vil forankre vores jordemodervæsen. Jordemødrene er bekymrede: Vil de nordjyske familier fortsat forblive i centrum? Drukner gravid- og fødselsbudgettet, når det indlemmes i sygehusene? Kan det forebyggende borgerrettede arbejde i svangreomsorgen bevares? Vil det lave sygefravær fortsætte? Kan vi fortsat klare os uden rekrutteringsproblemer? Vil det tværfaglige samarbejde ude i kommunerne fortsat prioriteres? Vil jordemødrene fortsat kunne bibeholde det høje faglige niveau, vi er landskendt for?