EMNER

Bekymrende lovgivning

Jeg har stor respekt for Knud Kristensen, både hvad angår hans politiske arbejde og den virksomhed, han har bygget op. Men det bekymrer mig, at K. Kristensen så ukritisk og på baggrund af enkelte udsagn (formentlig fra egne ansatte?) vil lovgive i frihedens navn omkring hvad man må, kan og vil udtale sig om på ens arbejdsplads?

Jeg er bange for, at den form for lovgivning, K. Kristensen sigter imod, vil konflikte med grundlovsretten til ytringsfrihed, som også gælder på ens egen arbejdsplads. Samtidigt vil jeg gøre K. Kristensen opmærksom på, at den rapport, som han henviser til, er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder og delvist betalt af Kristelig Fagbevægelse og handler om, at nogle mennesker føler sig presset til at melde sig ind i en bestemt fagforening. Eksempelvis ved at blive kaldt »nasserøv« eller blive holdt i uvidenhed om lønforhandlinger. Det eneste Krifa og de ”frie fagforeninger” stiler efter med denne rapport er, at stille LO fagbevægelsen i det dårligst tænkelige lys! Jeg vil gerne gengive to citater fra Ugebrevet A4 14. september 2009 efter udredningen blev udsendt: Jesper Due, arbejdsmarkedsforsker og professor på FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) ved Københavns Universitet. "Hvis en anden års studerende på universitetet havde afleveret udredningen, så ville det have været en ’ommer’. Metoderne anvendt i udredningen er så ringe, at de ikke kan bestå en videnskabelig test". Tidligere landsretsdommer Holger Kallehauge siger direkte: "Udredningen kan overhovedet ikke bære en henvendelse til lovgivningsmagten. Menneskerettigheder og beskyttelse mod diskrimination er en god ting, men det fritager ikke nogen fra at tænke sig lidt om i forhold til sine anbefalinger. Man kan ikke som jurist eller lovgiver bygge noget som helst på det spinkle materiale i udredningen". Herfra kan man vel ikke uden videre se bort fra, at der måske skulle udarbejdes et mere validt baggrundsmateriale, før lovgiverne og de Konservative med K. Kristensen i spidsen laver ny lovgivning på dette område? Hvis tvang og mobning af omtalte karakter er så udbredt et problem i Knud Kristensens virksomhed eller i andre virksomheder, så ville det være mest passende, at bringe problemet op til vurdering imellem 3F og Dansk Byggeri, som er de overenskomstbærende parter inden for bygge- og anlægsområdet. Jeg må også med undren se, at K. Kristensen over en bred kam angriber bl.a. medlemmer af 3F og anklager dem for mobning og tvang, uden at fremkomme med konkrete beviser for, at mobning og tvang har fundet sted? Jeg har, som formand for 3F’s bygningsarbejdere i Aalborg og murersvendene i Nordjylland ikke haft én eneste henvendelse om, at denne form for mobning finder sted. Skulle jeg få en sådan, så vil jeg med stor respekt for EU dommen om frihed til valg af fagforening, tage henvendelsen meget seriøst. For som K. Kristensen, er jeg helt enig i, at man frit kan vælge fagforening i Danmark og mobning på arbejdspladsen ikke er tilladt! Når det så er sagt, så er der en vis tvetydighed i begrundelserne for, at lovgive på dette område. F.eks. har 3F meget svært ved kæmpe rettigheder hjem til sine medlemmer, bl.a. efteruddannelse og ret til opmåling inden for byggesektoren, hvis medlemmer af de tværfaglige, gule fagforeninger, skal have disse rettigheder gratis. Rettigheder som de ønsker, at deres medlemmer skal have, men ikke har for ”5 flade øre” begreb om, ej heller lyst til, at kæmpe for, at deres medlemmer får. Måske har K. Kristensen imidlertid set dette som en gavnlig udvikling, for ham selv som arbejdsgiver. Så der ikke vil være nogen, der kan kæmpe samlet for forbedringer for hans ansatte og han kan dermed dikterer sin arbejdsmarkedspolitik egenhændigt uden utidig indblanding fra f.eks. 3F? Blot en nærliggende strøtanke … K. Kristensen må undskylde, hvis jeg ikke forstår logikken i hans argumentation. Men 3F kan ikke forsvare sit kontingent over for sine medlemmer, hvis alle andre skal have disse ydelser gratis. Det ville svare til, at Knud Kristensen ved et givent stykke arbejde, skulle være forpligtiget til, at udføre gratis arbejde på nabogrunden, fordi det er synd for naboen, at han ikke vil betale for arbejdet. Er det den form for lovgivning, Knud Kristensen ønsker? Jeg opfatter ikke dette særligt frit eller konservativt, men som god gammeldags kommunisme.

Forsiden